Dewislen
English
.

Gwobr Celfyddydau & Busnes Cymru i brosiect Llenyddiaeth Cymru

Cyhoeddwyd Maw 27 Meh 2017 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Rydym yn hynod falch o gyhoeddi fod Carchar Ei Mawrhydi / Sefydliad Troseddwyr Ifanc Parc ym Mhen-y-bont wedi dod i’r brig yn y categori Celfyddydau, Busnes a’r Gymuned Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru am eu gwaith yn defnyddio celfyddydau er budd ei gymuned, sy’n cynnwys eu partneriaeth hir-dymor â Llenyddiaeth Cymru.

 

Mae’r bartneriaeth, sydd hefyd yn gysylltiedig â Gŵyl y Gelli, yn defnyddio llenyddiaeth i hybu llythrennedd, hunan fynegiant, datblygu potensial a chreu ymdeimlad o gymuned.

Dros y 12 mis diwethaf, mae oddeutu 200 o garcharorion wedi elwa o brosiectau celfyddydol gyda Llenyddiaeth Cymru.

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys yn cynnwys gweithdai Daubscribblish Doodlesagas, a drefnwyd fel rhan o Weithgareddau Allestyn Dyfeisio Digwyddiad Llenyddiaeth Cymru, rhan o ddathliadau swyddogol Roald Dahl 100 Cymru.

Defnyddiodd Pennod 3 cynllun Dyfeisio Digwyddiad Llenyddiaeth Cymru eiriau hudolus Roald Dahl i ysgogi creadigrwydd ymhlith pobl i bob oed yng Nghymru. Roedd pwyslais y prosiect ar gyfiawnder cymdeithasol, a buom yn gweithio mewn ardaloedd penodol a gyda grwpiau targed er mwyn annog cynhwysiant.

Yng ngweithdai Daubscribblish Doodlesagas cafodd preswylwyr Carchar y Parc ym Mhen-y-bont, ynghyd â’u teuluoedd, y cyfle i weithio gyda’r darlunydd Sarah Edmonds a’r storïwr Michael Harvey i greu llyfr stori enfawr, gyda darluniau hyfryd. Roedd y prosiect yn plethu perfformio, ysgrifennu creadigol a’r celfyddydau gweledol er mwyn ysbrydoli oedolion a phlant fel ei gilydd i fagu hyder a meithrin sgiliau creadigol.

“Dau ddiwrnod gwirioneddol wych. Mae pob un ohonom ni wedi mwynhau pob eiliad…Dywedodd fy mab hynaf mai dyma’r deuddydd gorau iddo eu cael ers i’w dad fod yn y carchar (2 flynedd)”

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ein Gweithgareddau Allestyn Dyfeisio Digwyddiad yn Llyfryn Dathliadol Roald Dahl 100 Cymru:

Partneriaid eraill CEM / STI Parc sydd hefyd yn gynwysedig yng ngwobr Celfyddydau, Busnes a’r Gymuned yw’r cwmni theatr FIO a Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro.