Dewislen
English

Gwyl Lenyddol Llangwm 2018

Cyhoeddwyd Iau 28 Meh 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Mae pentref swynol Llangwm, ar lan afon Cleddau,yn paratoi ar gyfer eu gwyl flynyddol ym mis Awst ( Awst 10-12) gyda awduron lleol a rhyngwladol, straeon, celf , gweithdai ysgrifennu a “ffiesta” Sbaeneg i gyd gyda ffocws ar deithiau merched, yn gorfforol ac yn ysbrydol.

Ar gan mlwyddiant cael pleidlais i ferched ym Mhrydain, mae’r pentref (sy’n enwog yn y gorffennol am ei merched a oedd yn bysgotwyr grymus) yn paratoi i groesawu rhai o ferched mwyaf arloesol Prydain.

Ar y brig mae Joanna Penberthy, esgob Ty Ddewi, y fenyw gyntaf i ddal swydd  esgob yn yr Eglwys yng Nghymru. Mae Esgob Joanna yn siarad am ei thaith i ddarganfod Duw, “Girl Power” a’i brwdfrydedd am “quantum Physics”. Wedyn daw Dervla Murphy, un o ysgrifenwyr teithio mwyaf poblogaidd y byd heddiw. Mae Dervla yn enwog am seiclo o Ddylun i India, ond y tro yma mae hi  yn teithio  ar draws y mor o Lismore, Iwerddon. Y tro yma bydd Dervla yn son am ei llyfrau diweddaraf am Israel a Phalestina. Mae’r Dwyrain Canol yn thema gryf i awduron ar hyn o bryd a bydd Llangwm hefyd yn croesawu Diana Darke, sy’n arbenigwr ar Syria, i siarad am ei llyfr diweddaraf “The Merchant of Syria”.

Bydd golygydd “Wanderlust”, Phoebe Smith, yn dod i esbonio pam fod pethau bach yn well ( yn enwedig pan yn dringo mynyddoedd) ac hefyd yn datgelu cyfrinachau ysgrifennu erthygl teithio llwyddianus. “Come Forage with Me!” yw galwad Julia Horton –Powdrill fel mae hi yn mynd i lawr at yr afon i edrych am fwyd.

I gefnogwyr adrodd straeon bydd Shonaleigh yn dod a traddodiad Drut’syla i Llangwm. Disgwyliwn i stori “Y Golem”sy’n cysgu rhwng y dail..hyd at yr amser mae ei angen fod yn rhyfeddol ac ofnus ar yr un tro.

Am un noson yn unig mae’r “Cottage Inn” yn y pentref yn trawsnewid i “La Casita”, felly ymunwch a phobl leol yn eu ponchos ac espadrilles am ffiesta Sbaeneg pan mae Jackie Palit yn dod a blas Sbaen i’r pentref.

Gyda cymaint o ferched gwych , oes lle ar ol i’r dynion? Wrth gwrs bod lle ond dyna stori wahanol.

Bydd digon o fwyd a diod ar gael yn ystod yr wyl .Edrychwch am “Y Cottage Inn” a Chapel y Wesleaid ac hefyd “Y Caffle Brewery”.

Am fwy o wybodaeth am yr wyl ( tocynnau, mynychiant,cyfraniad  a noddiant) cysylltwch a llangwmlitfest@gmail.com neu ffoniwch 07970812050, neu edrychwch ar y we: www.llangwmlitfest.co.uk.

Facebook:llangwmlitfest

Twitter:Llangwmlitfest1

Literature Wales