Dewislen
English
.

Llên ar Daith ar y Maes: Nawdd i ddigwyddiadau llenyddol Eisteddfod Môn

Cyhoeddwyd 17 Awst 2017 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Bydd digwyddiadau llenyddol o bob math i’w gweld ar hyd a lled maes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni yn sgil cynllun nawdd newydd gan Llenyddiaeth Cymru, Llên ar Daith ar y Maes.

Ymgeisiodd llawer o stondinwyr a sefydliadau am nawdd er mwyn cynnal digwyddiadu amrywiol, gan gynnwys perffomiadau, sgyrsiau, gweithdai a chyfnodau preswyl. Ymysg yr ymgeiswyr llwyddiannus roedd yr elusen Cymorth Cristnogol; y cwmnïau Teithiau Tango, Awen Meirion, Gwasg Carreg Gwalch a Barddas; a’r sefydliadau Venue Cymru, Cymdeithas Eisteddfodau Cymru, Academi Hywel Teifi a Chymdeithas Bob Owen.

Ceir blas o’r gweithgareddau sydd wedi eu trefnu isod.

 

Gweithdai Barddoniaeth Lle Diogel i Fyw – Karen Owen , stondin Cymorth Cristnogol, 7 hyd 12 Awst

Fe fydd y bardd Karen Owen yn cynnal gweithdai barddoniaeth rhad ac am ddim ac agored i bawb o bob oed, ar thema ‘Lle Diogel i Fyw’ ar stondin Cymorth Cristonogol bob dydd o’r wythnos o ddydd Llun 7 Awst ymlaen.

Mae thema’r gweithdai yn cydfynd â thema Cymorth Cristnogol eleni, sef Lle Diolgel i Fyw. “Mae nifer o ffactorau sy’n achosi i bobl orfod ffoi eu cymunedau i geisio lle diogel, er enghraifft ffoi rhyfel a gwrthdaro, ffoi trychinebau fel llifogydd, daeargrynfeydd ac effeithiau newid hinsawdd.” meddai Llinos Roberts, o Cymorth Cristnogol, “Mae partneriaid Cymorth Cristnogol yn gweithio gyda theuluoedd i sicrhau lle diogel i fyw.”

Mae’r elusen yn cydweithio ar y prosiect hwn gydag ysgolion cynradd o Fôn ac fe fydd disgyblion Ysgol Morswyn, Caergybi yn cymryd rhan mewn gweithdy gyda’r bardd ar ddydd Llun yr Eisteddfod.

Ar ddydd Sadwrn olaf yr Eisteddfod fe fydd cyfle i gyflwyno’r gwaith yn swyddogol ym Mhabell CYTUN. Gobaith Cymorth Cristnogol yw defnyddio’r cynnyrch sy’n deillio o’r gweithdai fel adnoddau Cymraeg i’r mudiad mewn cyflwyniadau ar y thema.

(Cynhelir y gweithdai yn stondin Cymorth Cristnogol: Dydd Llun, 7 Awst – 11.00am, Dydd Mawrth, 8 Awst – 2.00pm, Dydd Mercher, 9 Awst– 11.00am, Dydd Iau, 10 Awst – 2.00pm, Dydd Gwener, 11 Awst – 11.00am, Dydd Sadwrn, 12 Awst (yn stondin CYTUN) – 2.00pm)

 

Barddoniaeth ‘Anturiaethau America Ladin’ – Llŷr Gwyn Lewis, Hywel Griffiths, Eurig Salisbury ac Elan Grug Muse  yn stondin Teithiau Tango, 2.00pm, 10 Awst

Bydd Teithiau Tango, y cwmni gwyliau i’r Wladfa, yn cynnal sesiynau barddoniaeth ar eu stondin yn ystod wythnos yr Eisteddfod, gyda beirdd sydd wedi teithio i dde America. Bydd y beirdd yn perfformio’u cerddi ac yn siarad am eu profiadau yn teithio, gan roi blas i Eisteddfodwyr o swyn y paith.

“Pwrpas y digwyddiadau yma ar hyd yr wythnos yw codi ymwybyddiaeth am ein perthynas ni yng Nghymru gyda’n cyfeillion yn y Wladfa a thu hwnt,” meddai Alaw Griffiths o’r cwmni, “ac i ddangos sut y mae teithiau i’r Wladfa ac ardaloedd eraill yn America Ladin wedi ysbrydoli cerddi.”

Fe fydd Llŷr Gwyn Lewis  yn cynnal sesiwn am 2.00pm ar ddydd Llun, 7 Awst,  Hywel Griffiths ac Eurig Salisbury yn cymryd rhan am 2.00pm ddydd Mercher, 9 Awst, ac Elan Grug Muse yn y stondin am 2.00pm ddydd Iau, 10 Awst.

 

Cofio Ieu Rhos gydag Arthur Thomas yn stondin Awen Meirion, 6.00pm, nos Sul 6 Awst

Fe fydd digwyddiad yn stondin Awen Meirion, nos Sul, 6 Awst am 6.00pm, i gofio’r cenedlaetholwr a’r cymeriad o Rosllannechrhugog, Ieu Rhos. Fe fydd Arthur Thomas, sydd newydd gyhoeddi cofiant ym ei gyfaill, a Myrddin ap Dafydd o Wasg Carreg Gwalch yn sgwrsio a hel atgofion. Mae croeso cynnes i bawb.

 

Sesiwn y Prentisiaid – Elan Grug Muse, Iestyn Tyne, Gethin Wynn Davies ac Alun Williams, Llwyfan y Llannerch, 1.30pm, 11 Awst (trefnir gan Barddas)

Y mae Barddas yn cynnal sesiwn o farddoniaeth, darlleniadau a cherddoriaeth er mwyn cael cyfle i ddod i adnabod aelodau tîm ieuengaf y Talwrn – y Prentisaid, sef Grug  Muse, Iestyn Tyne , Gethin Wynn Davies ac Alun Williams.

 

Llenorion Ifanc Eisteddfodau Lleol a Bardd Cenedlaethol Cymru,  Llwyfan y Llannerch, 1.30pm, 6 Awst (trefnir gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru)

Bydd enillwyr Tlysau’r Ifanc  eisteddfodau lleol dros Gymru yn trafod eu gwaith gyda Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn ddydd Sul, 6 Awst am 1.30pm ar Lwyfan y Llannerch.

 

‘Mwynhewch y Mabinogi’, straeon gyda Fiona Collins, stondin Cyngor Conwy, 10, 11, 12 Awst (trefnir gan Venue Cymru)

Bydd sesiynau stori ‘Mwynhewch y Mabinogi’ gyda Fiona Collins yn cael eu cynnal ddwywaith y dydd am 11.00am a 2.00pm yn stondin Cyngor Conwy ar 10, 11 a 12 Awst ac maent yn agored i blant a’u teuluoedd.

Adroddir straeon fel hanes Dewin Llywelyn Fawr, Cawr Ifan Goch, Môr-forwyn Conwy a Breuddwyd Macsen ac mae croeso i’r plant ymateb i’r straeon drwy dynnu lluniau o’r cymeriadau i greu arddangosfa yn y stondin.

 

Preswyliad a gweithdai Aneirin Karadog, stondin Prifysgol Abertawe, 

7 hyd 12 Awst (trefnir gan Academi Hywel Teifi)

Bydd y prifardd Aneirin Karadog ar breswyliad ar stondin Prifysgol Abertawe gan lunio cerddi wedi eu hysbrydoli gan Abertawe, y ddinas, y bae, y tirlun a’r bobl, a fydd yn cael eu trydar yn ystod yr wythnos. Bydd yn cynnal gweithdai barddoniaeth i blant a phobl ifanc ar yr un thema  gan ysbrydoli pobl ifanc i greu a pherfformio cerddi dan ei arweiniad hwyliog.

Fe fydd pedwar gweithdy awr o hyd ar y dyddiadau ac amseroedd canlynol:

Dydd Llun 7 Awst – 1pm
Dydd Mawrth 8 Awst – 2pm
Dydd Mercher 9 Awst – 4pm
Dydd Sadwrn 12 Awst – 3pm

 

Sgwrs ‘Canrif yn Cofio Hedd Wyn’, yn y Babell Lên,

12.45pm, Dydd Gwener 11 Awst (trefnir gan Wasg Carreg Gwalch)

Sgwrs gydag Ifor ap Glyn, golygydd ac awdur cyfrol o’r un teitl a Myrddin ap Dafydd, Gwasg Carreg Gwalch am 12.45 ar 11 Awst. Mae’n ddiwrnod cenedlaethol cofio am Hedd Wyn y diwrnod hwnnw – diwrnod y cadeirio yn yr Eisteddfod, ganrif ar ôl Cadair Ddu Birkenhead.

 

Gweithdy plant EisteddfODLI gydag Anni Llŷn yn stondin Gŵyl Llên Plant,

1.00pm, Dydd Llun 7 Awst (trefnir gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru)

Gweithdy hwyliog i blant gydag Anni Llŷn wrth i’w hamser fel Bardd Plant Cymru i ddod i ben. Cynhelir yn stondin Gŵyl Llên Plant ddydd Llun 7 Awst am 1.00 pm.

 

Lansiad cyfrol Ac yn Olaf… gan Aled Sam, Stondin Golwg

1.00pm, Dydd Mercher 9 Awst  (trefnir gan Wasg Carreg Gwalch)

Bydd Aled Sam yn trafod ei gyfrol newydd, Ac Yn Olaf … Myfyrdodau Canol Oed, ar stondin Golwg am 1.00pm ddydd Mercher 9 Awst. Fe fydd y darlledwr a’r colofynydd, sy’n wyneb yn gyfarwydd ar ôl degawdau o gyflwyno rhaglenni ar S4C, yn darllen rhannau o’r gyfrol ac ateb cwestiynau’r gynulleidfa.

 

Darlith Flynyddol Cymdeithas Bob Owen gan John Richard Jones, Pabell y Cymdeithasau 2

12.30 pm, Dydd Mawrth 8 Awst – Meddygon Esgyrn Môn, 

Darlith Flynyddol Cymdeithas Bob Owen yn cael thraddodi gan John Richard Jones. Bydd naws Ynys Môn iddi; y prif destun yw ‘Meddygon Esgyrn Môn’ ynghyd â hanes lleol, a beirdd Bodededern a’u cyfaniadau.

Llenyddiaeth Cymru