Dewislen
English

Llenyddiaeth Cymru yn cyhoeddi dyddiadau pwysig Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018 ynghyd â’r panel o feirniaid adnabyddus

Cyhoeddwyd Iau 12 Ebr 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Seremoni 2017 yn y Tramshed

Mae panel annibynnol o awduron, golygyddion a darlledwyr wedi eu penodi fel beirniaid Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018. Ar y panel Cymraeg eleni mae’r ddarlledwraig a’r cyflwynydd Beti George; Prifardd Eisteddfod Genedlaethol 2016, Aneirin Karadog a chyn enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn, Caryl Lewis. Mae’r panel Saesneg eleni yn cynnwys y colofnydd, cynhyrchydd a’r awdur Carolyn Hitt; y bardd a’r golygydd Kathryn Gray; a’r awdur Cynan Jones, a enillodd wobr y BBC Short Story Award 2017.


Dyddiadau i’ch Dyddiadur

Mae’r ddau banel wrthi’n pori’n ddiwyd drwy’r holl lyfrau,  yn darllen ac ail ddarllen y cyfoeth o gynigion llenyddol Cymreig a gyhoeddwyd yn 2017. Bydd y beirniaid yn pennu rhestr fer o dri theitl ar gyfer pob categori yn y ddwy iaith: Ffeithiol Greadigol, Ffuglen a Barddoniaeth. Bydd y beirniaid yn cyflwyno eu rhestr fer ar 11 Mai 2018. Caiff manylion pellach am y cyhoeddiad eu rhyddhau ar wefan Llenyddiaeth Cymru maes o law.

 

Caiff enillwyr Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018 eu cyhoeddi mewn seremoni fawreddog yn y Tramshed, Grangetown, Caerdydd ar 26 Mehefin 2018. I dderbyn y newyddion diweddaraf am un o brif ddigwyddiadau llenyddol Cymru, dilynwch Llenyddiaeth Cymru ar Facebook, Twitter ac Instagram.

Llyfr y Flwyddyn