Dewislen
English
Cysylltu

Lolfa Lên – Tafwyl 2018

Cyhoeddwyd Iau 7 Meh 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Lolfa Lên – Tafwyl 2018

Yn ddiweddar, mae’r rhaglen wedi cael ei gyhoeddi ar gyfer y Lolfa Lên yng Ngŵyl Tafwyl, a fydd yn cael ei gynnal yng Nghastell Caerdydd ar Ddydd Sadwrn 30 Mehefin a Dydd Sul 1 Gorffennaf.  Mae’r rhaglen yn  cynnig amryw o weithdai, sgyrsiau ac adloniant llenyddol i’r cyhoedd dros benwythnos yr ŵyl. Trefnwyd y Lolfa Lên gan Lenyddiaeth Cymru, gyda chefnogaeth gan Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe. Eleni, mae rhai o fawrion y byd llenyddol Cymreig yn ymddangos ar y rhaglen, megis Aneirin Karadog, Casia Wiliam ac Eurig Salisbury; mae’r rhaglen hefyd yn cynnwys dangosiad ffilm Beirdd//Beats, recordiad byw o raglen Y Talwrn, cywaith creadigol yn plethu gwaith yr artist Aneurin Jones a’r awdur Caryl Lewis, a sgwrs gydag enillwyr Llyfr y Flwyddyn 2018. Gweler isod am restr lawn o’r digwyddiadau:

 

 

Trwy’r penwythnos:

Prynhawn Dydd Sadwrn a Dydd Sul: Murlun Mawreddog Tafwyl

Cyfle i ysgrifennu cerdd fach a’i gweld yn dod yn fyw o flaen eich llygaid. Digwyddiad gyda’r awdur, cyflwynydd a chartwnydd Siôn Tomos Owen, Bardd Plant Cymru Casia Wiliam (dydd Sadwrn) ac Eurig Salisbury (dydd Sul).

 

 

Dydd Sadwrn 30 Mehefin:

12:00pm: Awen Abertawe

Cyfle i glywed y Prifardd Tudur Hallam, y Prifardd Aneirin Karadog, Grug Muse a beirdd ifanc yn cyflwyno eu cerddi ac yn trafod y grefft.

Trefnwyd gan Academi Hywel Teifi

 

1:30pm: Y Talwrn

Bydd rhaglen arbennig o Y Talwrn (BBC Radio Cymru) yn cael ei recordio yn y Lolfa Lên.

 

3pm: Codi Llais

Menna Machreth, golygydd y gyfrol ffeministiaidd Codi Llais (Y Lolfa) fydd yn cadeirio sesiwn ar brofiadau merched yng Nghymru heddiw, yn sgwrsio gyda nifer o gyfranwyr eraill.

Mewn cydweithrediad â gwasg Y Lolfa

 

4pm: Rhyfel Teulu Cymreig

Dr Gethin Matthews (Adran Hanes Prifysgol Abertawe) yn trafod ei lyfr newydd sy’n casglu ynghyd lythyrau tri brawd o Abertawe a fu’n filwyr yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Trefnwyd gan Academi Hywel Teifi

 

5pm: Datblygu Drama Newydd

Wyn Mason, enillydd y Fedal Ddrama a myfyriwr PhD yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe, yn trafod crefft y dramodydd.

Trefnwyd gan Academi Hywel Teifi

 

 

Dydd Sul 1 Gorffennaf:

12pm: Tu ôl i’r Gôl

Dr Simon Brooks o Academi Morgan Prifysgol Abertawe yn trafod ei lyfr newydd am bêl-droed, cymdeithas a Chymru

Trefnwyd gan Academi Hywel Teifi

 

1pm: Rhyddhau’r Cranc

Bydd Malan Wilkinson yn trafod ei chyfrol newydd, Rhyddhau’r Cranc (Y Lolfa), ac yn sôn am ei phrofiadau gydag iselder, iechyd meddwl ac ymdopi â digwyddiadau anodd yn ei bywyd.

Mewn cydweithrediad â gwasg Y Lolfa

 

2pm: Beirdd // Beats

Dangosiad o ffilmiau byrion Beirdd //  Beats. Mae Beirdd // Beats yn gyfres o ffilmiau byrion yn seiliedig ar gerddi cyfoes Cymraeg a gynhyrchwyd ar gyfer y platfform digidol Hansh.

Mewn cydweithrediad ag S4C

 

3pm: Llais y Llun

Cywaith creadigol unigryw yn plethu gwaith celf y diweddar Aneurin Jones ac ysgrifennu Caryl Lewis. Trwy gyfres o 12 darlun a thrac sain, cewch eich cludo ar daith o gwmpas cefen gwlad gorllewin Cymru, a phrofi pobol y tir yn eu gogoniant a’u gwendid. Bydd sgwrs yn dilyn y cyflwyniad, gyda mab Aneurin, Meirion Jones yn ymuno. Cynhyrchwyd y traciau sain gan Wyn Jones a Lee Mason o Recordiau Fflach.

Mewn cydweithrediad â Gŵyl y Cynhaeaf 

 

5pm: Enillwyr Llyfr y Flwyddyn 2018

Yn dilyn seremoni fawreddog Gwobr Llyfr y Flwyddyn yn y Tramshed Caerdydd ar 26 Mehefin, bydd rhai o’r beirniaid a’r enillwyr yn cymryd rhan mewn trafodaeth a sesiwn cwestiwn ac ateb am eu gweithiau buddugol a’r broses o ddewis yr enillwyr.

 

Am ragor o wybodaeth am yr ŵyl ac digwyddiadau’r Lolfa Lên, ewch i http://tafwyl.org/ffair-tafwyl/y-lolfa-len/

Llenyddiaeth Cymru