Dewislen
English

Cyfleoedd Mawrth

Cyhoeddwyd Llu 5 Maw 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Dyma restr o gyfleoedd a mis Mawrth ar gyfer awduron a sefydliadau fel ei gilydd. Ewch ati nawr i ymgeisio am rai o’r cyfleoedd gwych hyn, a chofiwch ymuno â’n cylchlythyr a’n dilyn ar FacebookTwitter ac Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd i awduron.

 

Gwesteio Preswyliadau Llenyddol Rhyngwladol – 9 Mawrth

Mae’r Cyngor Prydeinig yn cynnig dwy gronfa grant i alluogi gwyliau llenyddol yn y DU, sefydliadau neu Brifysgolion i westeio preswylwyr rhyngwladol yn ystod 2018 – 19.

 

Gwobr Wicked Young Writer Awards – 12 Mawrth

Gwobrau ar gyfer pobl ifanc rhwng 5 a 25 mlwydd oed sy’n ysgrifennu unrhyw beth dan haul, boed yn ffuglen neu’n waith ffeithiol.

 

 

Cystadleuaeth Ymestyn Ysgrifennu Ffuglen Ddigidol – 15 Mawrth

Mae Wonderbox Publishing, ar y cyd â Phrifysgol Bangor, yn noddi’r ail gystadleuaeth flynyddol i ddarganfod y ffuglen ddigidol “boblogaidd” orau: ffuglen ddigidol sy’n apelio i gynulleidfaoedd prif ffrwd. Derbynnir ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

 

Gwobr Gordon Burn Prize – 15 Mawrth

Gwobr o £5,000 a chyfle i ymgymryd ag encil ysgrifennu hyd at dri mis ym mwthyn Gordon Burn yn Berwickshire. (Ffuglen / Ffeithiol).

 

Rubery Book Award – 31 Mawrth

Gwobr ar gyfer llyfrau hunan-gyhoeddedig a rhai a gyhoeddwyd yn anninynnol. Pob genre.

 

The Lampeter Review – 14 Ebrill

Mae Rhifyn 16 yn galw am Farddoniaeth, Rhyddiaith, Dramâu a sgriptiau ffilm ar y pwnc Aros.

 

The International Welsh Poetry Competition – 27 Mai

Ar gyfer awduron newydd a phrofiadol o ar draws y byd i gystadlu am wobrau ariannol.

Literature Wales