Dewislen
English

Cyfleoedd Mai

Cyhoeddwyd Maw 1 Mai 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Dyma restr o gyfleoedd a mis Mawrth ar gyfer awduron a sefydliadau fel ei gilydd. Ewch ati nawr i ymgeisio am rai o’r cyfleoedd gwych hyn, a chofiwch ymuno â’n cylchlythyr a’n dilyn ar FacebookTwitter ac Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd i awduron.

 

Cystadleuaeth End Hunger UK – 6 Mai

Mae’r Young Poets Network a’r ymgyrch i roi terfyn ar newyn yn y DU eisiau clywed eich ymatebion chi i’r broblem. Casia Wiliam, Bardd Plant Cymru yw un o’r beirniaid.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: ypn.poetrysociety.org.uk

 

 

Cynhadledd NAWE – Galwad am gynigion: 7 Mai

Mae Cynhadledd NAWE yn archwilio ysgrifennu mewn addysg ym mhob awyrgylch. Maent yn croesawu cynigion ar gyfer gweithdai, cyflwyniadau a phaneli trafod gan diwtoriaid ysgrifennu creadigol sy’n gweithio ym myd addysg.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.nawe.co.uk

 

 

Gwobr Esyllt 2018 – 10 Mai

Bydd Gwobr Esyllt yn cefnogi datblygiad storiwraig dan 35 mlwydd oed, sydd wedi ei geni neu yn byw yng Nghymru ac yn adrodd straeon yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.llenyddiaethcymru.org

 

 

Llenyddiaeth Cymru – Rheolwr Datblygu: 14 Mai

Bydd y Rheolwr Datblygu yn gyfrifol am arwain gwaith codi arian y sefydliad gan sicrhau cysondeb, cydymffurfiad strategol ac effeithlonrwydd.

Am ragor o wybodaeth, a swydd ddisgrifiad, ewch i: www.llenyddiaethcymru.org

 

 

The International Welsh Poetry Competition – 27 Mai

Ar gyfer awduron newydd a phrofiadol o ar draws y byd i gystadlu am wobrau ariannol.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.welshpoetry.co.uk/entry

 

 

Cystadleuaeth Ysgrifennu Thematig Mslexia – 4 Mehefin

Mae Mslexia yn chwilio am straeon  heb fod dros 2,200 o eiriau, cerddi hyd at 40 o linellau neu sgriptiau byr hyd at 1,000 o eiriau ar themâu coginio.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.mslexia.co.uk

 

 

Gwobr Young Writer of the Year – 8 Mehefin

Mae’r gystadleuaeth yn derbyn ceisiadau gan awduron rhwng 18 – 35 mlwydd oed sydd wedi cyhoeddi neu hunan-gyhoeddi eu llyfrau. Gallwch anfon llyfrau drwy’r post neu dros e-bost.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.youngwriteraward.com

 

 

 

 

 

Llenyddiaeth Cymru