Dewislen
English
Cysylltu

Cyfleoedd Mis Hydref

Cyhoeddwyd Mer 10 Hyd 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Dyma restr o gyfleoedd a dyddiadau cau ar gyfer awduron a sefydliadau fel ei gilydd. Ewch ati nawr i ymgeisio am rai o’r cyfleoedd gwych hyn, a chofiwch ymuno â’n cylchlythyr a’n dilyn ar FacebookTwitter ac Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd i awduron.

 

De Montfort Literature 

Mae De Montfort Literature yn cynnig rhwng 5 a 10 o gyfleoedd i awduron ble byddant yn derbyn cyflog, ac yna bonws fel canran o werthiant unrhyw nofel a gyhoeddwyd, er mwyn ysgrifennu nofelau.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.demontfortliterature.com/application/

 

Young Critics Gogledd Cymru

Mae’r cynllun hwn yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 16 – 30 mlwydd oed i ddatblygu sgiliau ym maes beirniadu yn y celfyddydau.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://youngcriticsconwy.wordpress.com/

 

Eisteddfodau – amrywiol

Mae amryw o gystadlaethau llenyddol yn cael eu cynnal mewn Eisteddfodau ar draws Cymru. Dyma restr gyfredol o ddyddiadau cau gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma:  Dyddiadau Cau Hydref 2018

 

Gŵyl Lenyddol Cheltenham – 5 – 14 Hydref

Am ddeng diwrnod pob Hydref caiff Cheltenham ei drawsnewid i ateb breuddwydion pob llên-garwr wrth i’r ddinas groesawu dros 600 o awduron, actorion, gwleidyddion, a beirdd o bedwar ban byd i ddathlu ac i fwynhau geiriau o bob math.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma: https://www.cheltenhamfestivals.com/literature/ 

 

Gŵyl Llên Llundain – 18 – 28 Hydref

Bellach yn ddeuddeg oed, mae Gŵyl Llên Llundain yng Nghanolfan y Southbank yn dwyn ynghyd awduron gwahanol i drin a thrafod prif faterion y dydd.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma: https://www.southbankcentre.co.uk/whats-on/festivals-series/london-literature-festival

 

Gweithdy Ysgrifennu Creadigol Wondering in the Woods – 20 Hydref

Dyma ddiwrnod hamddenol a chefnogol yng nghwmni’r awdur a’r storïwr Janis Mackay. Cynhelir y gweithdy yn Lamingotn ger Biggar, yn Ne Lanarkshire.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma: https://www.nawe.co.uk/DB/events/wondering-in-the-woods-and-creative-writing-with-janis-mackay.html

 

Gwobr Dinesh Allirajah ar gyfer Ffuglen Fer – 26 Hydref

Mae’r Comma Press a Phrifysgol Canol Lancashire yn falch o gynnal y wobr flynyddol hon. Mae’r wobr ar agor i unrhyw un dros 18 mlwydd oed sydd yn byw yn y DU, ac ni chaiff y stori fod wedi cael ei gyhoeddi yn unrhyw le arall, ar-lein nac mewn print. Does dim ta; cystadlu, ond ni chaniateir mwy nag un cais gan bob awdur.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma: https://commapress.co.uk/resources/prizes/

 

Cystadlaethau Bare Fiction – 31 Hydref

Mae’r Bare Fiction Prize yn ôl, a hynny am y pumed tro. Mae Bare Fiction yn croesawu awduron newydd a phrofiadol fel ei gilydd gyda chyfle i ennill gwobrau ariannol hael mewn tri chategori. Caiff pob cais ei feirniadu’n anhysbys.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma: http://www.barefictionmagazine.co.uk/competitions/

 

Cystadleuaeth Ffuglen Chapbook Southword – 31 Hydref

Croesewir 10,000 – 15,000 o eiriau o novella, stori fer hir, nifer o straeon byrion neu gasgliad o lên micro neu gymysgedd o straeon a llên micro. Gallwch gynnig straeon sydd eisoes wedi eu cyhoeddi mewn casgliadau, ar y we neu mewn print, ond nid rhai sydd fel cyhoeddiad ar eu pen eu hunain gan yr awdur.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma: https://www.munsterlit.ie/Fiction%20Chapbook%20Competition.html

 

Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2019 – 7 Tachwedd

Gwobrwyir £30,000 ar gyfer llenyddiaeth sydd wedi ei gyhoeddi. Rhaid i’r gwaith fod wedi ei gyhoeddi yn Saesneg ac wedi ei ysgrifennu gan awdur dan 39 mlwydd oed. Cyhoeddir yn enillydd yn y seremoni wobrwyo yn Abertawe, Cymru ar 16 Mai 2019. Mae ceisiadau ar agor nawr.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma: http://www.swansea.ac.uk/cy/gwobrryngwladoldylanthomas/sutiymgeisio/

Llenyddiaeth Cymru