Dewislen
English
.

Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored Oriel Davies 2017

Cyhoeddwyd Llu 9 Hyd 2017 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Sophie McKeand

Mae Oriel Davies yn gwahodd pobl i gyflwyno barddoniaeth a rhyddiaith ar y thema Dŵr. Mae’r gystadleuaeth ar agor i bawb,  ac mae croeso i’r rheiny sy’n dymuno, gyflwyno mwy nag un darn yn y naill gategori.

Rydym yn falch o glywed fod ein Awdur Ieuenctid Cymru, Sophie McKeand yn un o feirniaid Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored Oriel Davies yn Y Drenewydd, Powys.

Mae Sophie McKeand yn fardd o Wrecsam sydd â phrofiad helaeth yn cynnal gweithdai. Enillodd wobr Innovation in Poetry Out Spoken yn 2015, fe gyrhaeddodd restr hir National Poetry Competition y Poetry Society, a bydd yn fardd preswyl yng ngŵyl Focus Wales yn 2016. Mae Sophie wedi perfformio mewn nifer o wyliau a digwyddiadau, ac ym mis Hydref 2015 cyflawnodd daith o ddigwyddiadau o amgylch Cymru i gyd-fynd â chyhoeddiad ei phamffled barddoniaeth newydd, Hanes.

Mae hi’n awdur ac yn gynhyrchydd  nifer o brosiectau TEAM National Theatre Wales ac yn arwain gweithdai rheolaidd ar ran Llenyddiaeth Cymru yn ogystal â sefydliadau amrywiol megis Cyngor Celfyddydau Cymru, Age Cymru ac Oriel Wrecsam. Mae hefyd yn Ymarferwr Creadigol gyda Chynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Yn ei rôl mae Sophie yn arwain rhai o brif brosiectau Llenyddiaeth Cymru i bobl ifanc gan gynnwys Slam Cymru, cystadleuaeth slam dwyieithog cyntaf Cymru. Yn ogystal bydd yn cynnal gweithdai gyda theuluoedd a grwpiau fel rhan o gynllun allestyn dathliadau Roald Dahl Llenyddiaeth Cymru, Dyfeisio Digwyddiad.

 

Categorïau:                        
Barddoniaeth (uchafswm o 50 llinell)
Rhyddiaith (uchafswm o 1000 o eiriau)

Thema:     
Dŵr

Ffi:                                    
£3 fesul cais*

Dyddiad Cau:                        
04 Tachwedd 2017

Beirniaid:                       
Chris Kinsey, Bardd Natur Enwog
Sophie McKeand, Awdur Ieuenctid Cymru

Gwobrau:   
Taleb £50 i’w wario yn siop Oriel Davies (1 am y farddoniaeth orau ac 1 am y ryddiaith orau)

Bydd y ceisiadau buddugol yn cael eu rhoi ar wefan Oriel Davies, ac yn cael eu darllen i gynulleidfa mewn digwyddiad ym mis Chwefror 2018. Bydd awduron fydd yn cyrraedd y rhestr fer yn cael eu gwahodd hefyd i gymryd rhan yn y darlleniadau.

Ceisiadau:  
Anfonwch geisiadau naill ai drwy e-bost i desk@orieldavies.org neu drwy’r post i:
Oriel Davies, Y Parc, Y Drenewydd. SY16 2NZ. Dylech gynnwys ‘Water, Oriel Davies Writing Competition’ yn y pennawd neu ar yr amlen.

Am ragor o wybodaeth, wele’r daflen isod, neu ewch i wefan Oriel Davies

Oriel Davies Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored