Dewislen
English
.

Philip Pullman yn Neuadd Hoddinott y BBC, 22 Hydref

Cyhoeddwyd Sad 26 Aws 2017 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Dydd Sul 22 Hydref, 3.00 pm

Neuadd Hoddinott y BBC, Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Bae Caerdydd CF10 5AL

Tocynnau: £10

www.waterstones.com

Ar ddydd Sul 22 ain Hydref am 3 pm, bydd Waterstones Caerdydd, mewn cydweithrediad â Llenyddiaeth Cymru, yn cynnal digwyddiad yng nghwmni’r awdur arobryn Philip Pullman yn Neuadd Hoddinott y BBC i ddathlu lansiad La Belle Sauvage, y cyntaf o dair cyfrol i’w cyhoeddi o’i gyfres newydd, The Book of Dust.

Fel yr ail o ddim ond dau ddigwyddiad i lansio’i gyfrol hir-ddisgwyledig, rydym yn edrych ymlaen yn arw at gael croesawu Philip Pullman, Noddwr Llenyddiaeth Cymru i Gaerdydd fis Hydref. Bydd Philip yn trafod La Belle Sauvage gyda’r awdur Horatio Clare. Yn dilyn y sgwrs, bydd yn arwyddo copïau o’r llyfr.

 

Ddwy flynedd ar hugain ar ôl cyhoeddi Northern Lights, y cyntaf o drioleg His Dark Materials boblogaidd Pullman, bydd The Book of Dust yn dychwelyd i’r bydysawd cyfochrog sydd wedi hudo darllenwyr ifanc a hŷn fel ei gilydd, wedi gwerthu dros 17.5 miliwn o gopïau a’i chyfieithu i dros 40 o ieithoedd ar draws y byd. Mae’r drioleg, sy’n cael ei chyfrif fel clasur modern, wedi ennill sawl gwobr lenyddol fawreddog ac wedi ei haddasu ar gyfer y llwyfan a’r sgrin amryw o weithiau. Mae arwres y llyfrau, Lyra Belacqua, yn aml yn dod i frig siartiau arolygon barn fel hoff gymeriad darllenwyr.

Pris tocyn yw £10, ar gael o 10am ddydd Llun 28 Awst o waterstones.com/tickets