Dewislen
English
.

Plannu Negeseuon Heddwch mewn Capsiwl Amser

Cyhoeddwyd Gwe 22 Medi 2017 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Plannu Negeseuon Heddwch mewn Capsiwl Amser yng Ngardd Tŷ Newydd, cyn gartref Prif Weinidog y Rhyfel Byd Cyntaf, David Lloyd George

 

Dydd Sul 24 Medi, bydd capsiwl amser yn cael ei blannu yng ngardd Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd. Yn ei grombil y bydd llythyrau a cherddi gan aelodau Sgwad ‘Sgwennu newydd Gwynedd, wedi eu creu mewn gweithdy yn ystod y diwrnod yng nghwmni’r Prifardd Aneirin Karadog a’r awdur Sian Northey.

Bydd aelodau’r Sgwad, sydd yn 9-11 oed, yn cyfansoddi llythyrau a cherddi i genedlaethau’r dyfodol yn sôn am bwysigrwydd heddwch yng nghyd-destun y Rhyfel Byd cyntaf, ac yn nghyd-destun materion mwy cyfoes.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o gynllun ehangach Llenyddiaeth Cymru, Cadwyn Heddwch, a gaiff ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i goffau’r Rhyfel Byd Cyntaf. Mae 525 o blant eisoes wedi cymryd rhan yn y cynllun eleni drwy fwynhau gweithdai ysgrifennu creadigol, ac ymweld ag archifdai i archwilio i hanes cymeriadau lleol y Rhyfel Mawr.

Bydd y capsiwl amser yn cael ei blannu yng ngardd Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, sef cartref olaf David Lloyd George a fu’n Weinidog Arfau a Rhyfel, ac yna’n Brif Weinidog ar Brydain yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Caiff Lloyd George ei adnabod fel y gŵr ddaeth a’r Rhyfel i ben, a bu’n un o’r rhai oedd yn gyfrifol am Gytundeb Heddwch Versaille. Ond roedd hefyd yn flaenllaw yn yr ymgyrch i annog bechgyn ifainc Cymru i ymrestru â’r fyddin yn ystod blynyddoedd y rhyfel.

Caiff y capsiwl amser ei blannu yn y ddaear am 2.30 pm yn dilyn y gweithdy ysgrifennu creadigol. Mae dydd Sul 24 Medi yn Ddiwrnod Agored yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd rhwng 11.00 am – 4.00 pm, ac mae croeso cynnes i bawb.

Literature Wales