Dewislen
English
.

Storïwr Ifanc Cymru 2017

Cyhoeddwyd Mer 27 Medi 2017 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Cynhelir Storïwr Ifanc Cymru 2017 ar Ddydd Sadwrn 11 Tachwedd 2017 yn Venue Cymru yn Llandudno.

Mae cystadleuaeth Storïwr Ifanc Cymru wedi cael ei chynnal ers 2009 ac wedi lansio lleisiau newydd a chyffrous megis Jasmine Duckett, Bronwen Hughes, Bethan Mascerenhas, Ffion Phillips a Tom Turtle. Eleni, gyda chefnogaeth Venue Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor y Dref Llandudno, cyflwynir rhaglen gyffrous o weithdai a pherfformiadau ar gyfer y teulu cyfan yn rhad ac am ddim, o 12.00pm ymlaen. Cynhelir y cystadlaethau am 3.15 pm (oedran 7-11) ac yna am 6.00pm (oedran 12-18).

Mae’r gystadleuaeth ar agor i unrhyw storïwr ifanc rhwng 8 a 18 mlwydd oed ac yn dod o Gymru neu yn byw Yng Nghymru neu â chysylltiadau teuluol gyda Chymru. Mae croeso i gystadleuwyr adrodd stori draddodiadol, hyd at 5 munud, yn y Gymraeg neu’r Saesneg neu yn ddwyieithog. Mae’r gystadleuaeth ar agor i unigolion, deuawdau neu driawdau ac mae’n rhad ac am ddim i gystadlu.

Cysylltwch â Bethan Mascerenhas am rhagor o manylion ac i dderbyn ffurflenni cais.