Dewislen
English

Tony Bianchi 1952 – 2017

Cyhoeddwyd Llu 3 Gor 2017 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Tristwch o’r mwyaf oedd clywed am farwolaeth yr awdur a bardd amryddawn ac arobryn, Tony Bianchi.

Yn awdur a beirniad llenyddol yn y ddwy iaith, ac yn gyn-Gyfarwyddwr Llenyddiaeth gyda Cyngor y Celfyddydau Cymru, roedd Dr Tony Bianchi yn frodor o North Shields. Roedd yn byw yn – ac yn caru – Caerdydd. Yn fwy diweddar, bu’n awdur llawrydd, ymgynghorydd, cyfieithydd, ac yn cynghori Cyngor Celfyddydau yr Alban. Mae ei lyfrau’n cynnwys: Sol a Lara (Gomer, 2016); Dwy Farwolaeth Endaf Rowlands (Gomer, 2015), enillodd y Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol; Ras Olaf Harri Selwyn (a’r cyfieithiad gan yr awdur ei hunan, Harri Selwyn’s Last Race; Gomer, 2012); Bumping (Alcemi, 2010), a gyrhaeddodd restr hir y Portico Prize; Chwilio am Sebastian Pierce (a’r cyfieithiad gan yr awdur ei hunan, Seeking Sebastian Pierce; Gomer, 2009); Pryfeta (a’r cyfieithiad gan yr awdur ei hunan, Daniel’s Beetles; Y Lolfa, 2007), a enillodd Wobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac a gyrhaeddodd restr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn; ac Esgyrn Bach (a’r cyfieithiad gan yr awdur ei hunan, The Bone Pickers; Y Lolfa, 2006), a gyrhaeddodd restr hir Gwobr Llyfr y Flwyddyn.

Roedd yn lais llenyddol arwyddocaol yn y Gymru fodern – roedd ei waith yn pontio dwy iaith a dwy ddiwylliant, yn mapio gwahaniaethau cymdeithasol, daearyddol a seicolegol Cymru, ac yn pryfocio’r darllenydd (gyda chynnwys a ffurf ei straeon) gyda themâu o hunan-dwyll, trais, marwolaeth a gwahaniaethau rhwng cenedlaethau.