Dewislen
English

Cymru yn Ffair Lyfrau Llundain 2018

Cyhoeddwyd Iau 5 Ebr 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Rydym yn hynod falch o gydweithio â chwe sefydliad ym y sector llenyddol yng Nghymru i gynnal stondin yn Ffair Lyfrau Llundain 2018. Dyma’r tro cyntaf ers degawd y bydd ffocws arbennig ar Gymru yn y Ffair.

Mae saith sefydliad o Gymru sy’n gweithio’n rhyngwladol yn y sector lenyddol yn cydweithio i gynnal stondin a fydd yn arddangos y teitlau gorau yn y Gymraeg a’r Saesneg mewn mathau amrywiol o lenyddiaeth oddi wrth 11 cyhoeddwr annibynnol o Gymru. Y 7 sefydliad yw: Cyngor Celfyddydau Cymru/Celfyddydau Rhyngwladol Cymru; British Council Cymru; Llenyddiaeth ar draws Ffiniau; Llenyddiaeth Cymru; Cyfnewidfa Lên Cymru; PEN Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru. Eu nod yw cydweithio i gefnogi awduron, cyfieithwyr, cyhoeddwyr a’r sector lenyddol yng Nghymru drwy weithgarwch rhyngwladol a gwella cyfleoedd ar gyfer masnacheiddio a chynaliadwyedd economaidd yn y sector drwy ymgysylltiad rhyngwladol. Credwn fod gan Gymru ddiwylliant llenyddol dwyieithog a chenedlaethol sy’n unigryw a nodedig a sector gyhoeddi annibynnol a ffyniannus sy’n cyfrannu at lesiant creadigol, economaidd a chymunedol Cymru sy’n fodd inni gysylltu â’r byd.

Mae’n fenter beilot yn y gobaith o gynnal presenoldeb rheolaidd i Gymru yn y ffair hon ac mewn ffeiriau rhyngwladol allweddol eraill a digwyddiadau llenyddol sy’n canolbwyntio ar y diwydiant.

Bydd y stondin yn gyfle i ymwelwyr a gweithwyr o’r diwydiant gwrdd â chyhoeddwyr a sefydliadau llenyddol blaenllaw Cymru a chymryd rhan mewn seminarau cipolwg sydd â ffocws ar Gymru, darganfod straeon newydd o Gymru a phori drwy’r llyfrau ar y stondin. Bydd hefyd yn ganolbwynt i lawer iawn o’r negodi am hawliau a thrafod prynu a gwerthu gan gymryd ysgrifennu Cymru i gynulleidfaoedd ehangach a dod â lleisiau llenyddol newydd i ddarllenwyr yma.

Cynhelir Ffair Lyfrau Llundain 10-12 Ebrill yn Olympia Llundain (Heol Hammersmith, Hammersmith, Llundain W14 8UX). Bydd y stondin ar safle 5C129.