Dewislen
English

Wiersze w Mieście (Cerddi yn y Ddinas)

Cyhoeddwyd Llu 16 Ebr 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Llun: Ifor ap Glyn

Y mae dros gan mil o gerddi yn ymddangos ar hyd a lled strydoedd dinas Warsaw, Gwlad Pwyl yn ystod mis Ebrill 2018, ac yn eu plith mae cerdd Gymraeg gan Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru. Mae’r cerddi yn rhan o brosiect Wiersze w Mieście (Cerddi yn y Ddinas) ac yn amgylchynu trigolion Warsaw bob dydd ac ym mhob man drwy’r mis – mewn amgueddfa awyr agored, arosfeydd bws a thrên, mewn caffis, clybiau a siopau llyfrau annibynnol drwy ffurfiau amrywiol a delweddau amlgyfrwng.

Y mae cerddi gan 18 o feirdd o wledydd ledled Ewrop wedi eu dewis i fod yn rhan o’r prosiect, gan gynnwys Cymru, Sbaen, yr Eidal, Estonia, a Thwrci. Rhyddid yw’r thema, sy’n llinyn cyswllt rhwng y cerddi, ac maent yn cynrychioli amrywiaeth, traddodiadau, diwylliant a syniadau’r gwledydd. Y mae’r cynllun wedi ei drefnu gan yr European Union National Institutes of Culture a Dinas Warsaw.

Dewisiwyd y gerdd Ceiliog Mwyalchen gan Ifor ap Glyn ac fe’i chyfieithwyd i Bwyleg gan Adam Zdrodowski. Gellir gweld y gerdd, ynghyd â cherddi eraill y prosiect ar wefan Cerddi yn y Ddinas: http://www.wierszewmiescie.eu/wiersze/wielka-brytania neu os fyddwch chi’n digwydd a bod yn ymweld â Warsaw cyn 30 Ebrill, maent i’w gweld ar hyd a lled y ddinas.

Llenyddiaeth Cymru