Dewislen
English
Cysylltu

WriteNow

Cyhoeddwyd Maw 5 Meh 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Gall stori ddechrau yn unrhyw le

Nod WriteNow yw darganfod, mentora a chyhoeddi awduron newydd o gymunedau sy’n cael eu tangynrychioli ar silffoedd lyfrau’r genedl.

 

Lansiwyd WriteNow yn 2016 gan fod Penguin yn ymwybodol fod pawb yn ein cymdeithas ddim yn cael eu cynrychioli mewn llyfrau a bod nifer o straeon ddim yn cael eu hadrodd a lleisiau ddim yn cael eu clywed.

 

Mae’n enwedig yn bwysig i blant allu gweld cynrychiolaeth o’u hunain, eu teuluoedd, eu cymunedau a’u diwylliannau yn y llyfrau y maent yn eu darllen. Dyma pam maent yn derbyn ceisiadau gan ddarlunwyr lluniau llyfrau plant am y tro cyntaf.

Beth sydd ar gael?

Mae WriteNow yn cynnig yr offer, gwybodaeth a’r mynediad y mae awdur ei angen i allu cyhoeddi gwaith.

Yn 2018, bydd gwahoddiad i 150 o awduron a darlunwyr i un o’r tri gweithdy canlynol : Llundain (Dydd Sadwrn 8 Medi), Lerpwl (Dydd Sadwrn 15 Medi) a Nottingham (Dydd Sadwrn 29 Medi).

Yn ystod y gweithdai bydd cyfle i glywed sgyrsiau gydag awduron, darlunwyr, asiantau llenyddol ac arbenigwyr o Penguin Random House a dysgu mwy am sut i lywio’r broses gyhoeddi a gallu cyhoeddi gwaith newydd. Bydd hyn yn cynnwys dysgu technegau golygu ac ysgrifennu, datblygu gwaith celf a gwybod sut i wneud cysylltiad ag asiant llenyddol. Bydd hefyd cyfle unigryw i gael adborth bersonol gan olygydd neu ddarlunydd ar ddarnau ysgrifenedig neu ddarluniau.

 

Ar ôl ymgyfarwyddo a’r gwaith, bydd yr arbenigwyr yn gwahodd 10 llais newydd eithriadol i ymuno â’u rhaglen mentora blwyddyn o hyd. Nid yw hyn yn gwarantu llwyddiant, ond mae pum awdur oddi ar y rhaglen eisoes wedi arwyddo cytundebau cyhoeddi.

 

 

Am bwy mae WriteNow yn chwilio?

Mae WriteNow yn chwilio am leisiau sy’n cael eu tangynrychioli’n bresennol ym myd llyfrau a chyhoeddi. Mae hyn yn cynnwys awduron a darlunwyr  o gymunedau BAME neu LGBTQ, awduron a darlunwyr sydd ag anableddau, neu rai sy’n dod o gefndiroedd difreintiedig neu ymylol.

 

 

I Ymgeisio

Gwahoddwn i awduron a darlunwyr ymweld â www.write-now.live. Y dyddiad cau yw dydd Llun 9 Gorffennaf.

Literature Wales