Dewislen
English
.

Cynllun Nawdd Awduron ar Daith

Cynllun ariannu Awduron ar Daith Llenyddiaeth Cymru yw’r cynllun ariannu hynaf a’r mwyaf unigryw yn y DU ar gyfer digwyddiadau llenyddol. Cafodd ei sefydlu’n wreiddiol gan Gyngor Celfyddydau Cymru dros ddeng mlynedd ar hugain yn ôl. Mae’r cynllun yn cynnig cymorth ariannol gwerth hyd at 50% o ffioedd awduron ar gyfer digwyddiadau llenyddol priodol yn unig. Nid yw costau eraill (treuliau teithio, cynhyrchu, llogi lleoliadau, marchnata ac ati) yn gymwys i gael eu hystyried. Rhaid i’r digwyddiadau ymwneud ag ysgrifennu creadigol neu ddefnyddio iaith a llenyddiaeth mewn modd creadigol, neu hyrwyddo, gwerthfawrogi neu ddatblygu’r arfer hwnnw, er enghraifft gweithdai, darlithoedd, darlleniadau neu gynadleddau. Mae’r cynllun hwn yn cefnogi mwy na 400 o ddigwyddiadau yn flynyddol ac yn cyrraedd tua 20,000 o bobl y flwyddyn.

 

Mae’r broses gwneud cais ar gyfer Awduron ar Daith yn syml ac yn gyflym. Mae cyllid ar gael i helpu gyda’r canlynol:

  • Ymweliadau untro gan awduron ag ysgolion, llyfrgelloedd, tafarndai, clybiau, cymdeithasau, canolfannau cymunedol a lleoliadau eraill ledled Cymru;
  • Cyfnodau estynedig o waith gan un neu fwy o awduron mewn un lleoliad neu ar un prosiect. Er enghraifft, gellir cynnal y rhain mewn ysgolion unigol, grwpiau clwstwr, clybiau ieuenctid, llyfrgelloedd, canolfannau dydd neu gartrefi gofal preswyl;
  • Rhaglenni mewn lleoliadau, gwyliau neu gyfresi sy’n arloesol, yn newydd ac yn gyffrous. Ymhlith yr enghreifftiau mae rhaglenni o weithgarwch llenyddol mewn gwyliau bach neu deithiau llenyddol;
  • Gweithdai a digwyddiadau Sgwadiau Sgwennu’r Ifanc.

Dim ond i sefydliadau y gwneir cynigion ariannu; ni all unigolion wneud cais.

Darllenwch drwy’r adran Nawdd ar gyfer Digwyddiadau yn ofalus cyn gwneud cais.
Dechreuwch gyda’r Broses o wneud cais a’r dyddiadau cau.