Dewislen
English
.

Bydd cyfle i sefydliadau fydd â phresenoldeb ar y Maes wneud cais am nawdd er mwyn cynnal gweithgareddau llenyddol o bob math ar gyfer cynulleidfaoedd o bob oed a chefndir. Byddwn yn cefnogi perfformiadau, sgyrsiau, gweithdai, cyfnodau preswyl a llawer mwy.
Mae’r cynllun wedi ei rannu’n ddwy adran:

Adran 1 – ceisiadau unigol rhwng £50 – £100
(mae’r ffi’n gyfystyr â hyd at 100% o gostau awdur i gymryd rhan mewn digwyddiadau hyd at 2 awr o hyd)

Adran 2 – ceisiadau unigol hyd at £400
(mae’r ffi’n gyfystyr â hyd at 100% o gostau awdur/on  i gymryd rhan mewn prosiect ehangach
e.e. Preswyliad ar stondin am ddiwrnod / wythnos, prosiect allestyn yn arwain at y Brifwyl)

Dyddiad cau’r cynllun yw dydd Sadwrn 24 Mehefin.

 

Cyngor i drefnwyr

Gwahoddir ceisiadau gan amrywiaeth o sefydliadau, ond ar gyfer Adran 2, rhoddir blaenoriaeth i’r rheini sy’n gweithio yn bennaf tu hwnt i’r sector llenyddol. Croesawn yn arbennig geisiadau sy’n adlewyrchu neu’n dathlu: treftadaeth Ynys Môn; Blwyddyn Chwedlau; llenyddiaeth gyfoes Gymraeg; lles a llenyddiaeth gan gynnwys iechyd a chyfiawnder cymdeithasol.

Mae croeso i drefnwyr gysylltu â Llenyddiaeth Cymru i drafod y cais o flaen llaw. Gallwn ddarparu cyngor a syniadau am ddigwyddiadau arfaethedig yn ogystal ag awgrymiadau am awduron addas ar eu cyfer.

I ddarllen y telerau ac amodau, cliciwch yma.

 

Gwahoddiad i Awduron

Estynnwn wahoddiad i awduron sydd â diddordeb cynnal digwyddiadau yn ystod y Brifwyl gysylltu â ni. Hoffem drafod eich syniadau, a chadw cofnod o’ch argaeledd yn ystod yr wythnos er mwyn darparu cyngor cyflym a chywir i sefydliadau a hwyluso’r trefnu.

 

I drafod y cynllun hwn ymhellach ac i wneud cais am nawdd,
cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru:
1766 522 811 / tynewydd@llenyddiaethcymru.org

Gellir dod o hyd i ffurflen gais i’w islwytho ar waelod y dudalen hon. 

Ffurflen Gais Llên ar Daith ar y Maes

Ffurflen Gais Llên ar Daith ar y Maes
Iaith: WelshMath o Ffeil: WordMaint: 53KB
Nôl i Nawdd ar gyfer Digwyddiadau