Dewislen
English
.

Mae Y Gadair Wag yn sioe farddoniaeth amlgyfrwng gan Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru, sy’n edrych ar hanes Hedd Wyn o’r newydd, gan archwilio natur colled, ffiniau a hunaniaeth.

Cyfarwyddwyd y sioe gan Ian Rowlands ac mae’n cynnwys celf digidol ganyr artist Jason Lye.

Bydd y sioe ar daith yn ystod mis Medi 2017. Mae manylion y lleoliadau a sut i brynu tocynnau isod:

Mae Y Gadair Wag yn rhan o brosiect Barddoniaeth Colled | Poetry of Loss, a weinyddir gan Llenyddiaeth Cymru, ac a areinnir gan Rhaglen Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf Llywodraeth Cymru Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918.

www.cymruncofio.org / @cymruncofio

Nôl i Barddoniaeth Colled | Poetry of Loss