Dewislen
English
.
Am hanner nos wrth iddi droi yn ddydd Iau 6 Hydref 2016, casglodd pedwar bardd dawnus mewn tŷ clyd ger Castell Deudraeth, gan ddechrau ar y dasg enfawr o gyfansoddi a chyhoeddi 100 o gerddi gwreiddiol mewn 24 awr.

Heriodd Llenyddiaeth Cymru’r beirdd Aneirin Karadog, Anni Llŷn, Gwyneth Glyn a Twm Morys i ymgymryd â’r dasg uchelgeisiol, ac daeth y pedwar at ei gilydd o dan yr un to er mwyn ei chwblhau.

Roedd gan y pedwar bardd a dderbyniodd yr her y llynedd rywbeth yn gyffredin – maent oll yn eu tro wedi teithio i bob cwr o Gymru yn lledaenu cariad at farddoniaeth yn eu rôl fel Bardd Plant Cymru.

 

Dyfeisiwyd y prosiect digidol hwn yn 2012 i nodi Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, dathliad blynyddol o farddoniaeth a phopeth barddonol a drefnir gan y Forward Arts Foundation, elusen sy’n dathlu barddoniaeth rhagorol a sydd â’r bwriad o ehangu’r gynulleidfa.

 

Y Cerddi:

Gallwch ddarllen yr holl gerddi ar Flog Llenyddiaeth Cymru.

Y Beirdd:

Anni Llŷn Bardd Plant Cymru, Llun Emyr Young
Llun: Emyr Young
Anni Llŷn

Anni Llŷn yw Bardd Plant presennol Cymru. Mae hi wedi cyhoeddi straeon, nofelau byrion a cherddi i blant ac yn gweithio ar ragor ar hyn o bryd. Mae hi’n wyneb cyfarwydd ar raglenni Stwnsh ar S4C ac yn un o dîm cyflwyno Eisteddfod yr Urdd. Mae hi’n dod o Ben Llŷn yn wreiddiol, ac er ei bod hi’n byw yng Nghaerdydd mae hi’n treulio’r rhan fwyaf o’r amser yn y car yn teithio led-led y wlad yn ymweld â beirdd bach Cymru.

 

Aneirin Karadog
Llun: Luned Aaron
Aneirin Karadog

Mae’r Prifardd Aneirin Karadog yn astudio gradd ddoethur mewn ysgrifennu creadigol Cymraeg, a’n gweithio fel bardd a darlledwr llawrydd. Bu’n Fardd Plant Cymru rhwng 2013 – 2015, a cyhoeddodd ei gyfrol gyntaf o gerddi i blant y llynedd, sef Agor Llenni’r Llygaid (Gwasg Gomer). Yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni, enillod Y Gadair gyda dilyniant o gerddi ar y testun Ffiniau. Yn 2013 enillodd gategori Barddoniaeth Gwobr Llyfr y Flwyddyn gyda’i gyfrol gyntaf o farddoniaeth, O Annwn i Geltia (Cyhoeddiadau Barddas).

 

Gwyneth Glyn
Llun: Andy Morgan
Gwyneth Glyn

Mae Gwyneth Glyn yn awdur a cherddor sydd â’i thraed wedi eu gwreiddio’n ddwfn ym mhridd Eifionydd. Enillodd goron Eisteddfod yr Urdd yn ddeunaw oed, a bu hynny’n hwb mawr iddi barhau i wneud yr hyn y mae hi’n fwynhau fwyaf, sef ysgrifennu. Cafodd ei hapwyntio yn Fardd Plant Cymru o 2006 i 2007, ac ers hynny bu’n sgriptio yn rheolaidd i Pobol y Cwm yn ogystal ag ysgrifennu llyfrau plant, cerddi a dramâu llwyfan. Dros y misoedd nesaf bydd yn recordio ei phedwaredd albwm hir-ddisgwyliedig, yn ogystal â datblygu sioe deuluol newydd i’r llwyfan ar y cyd rhwng Cwmni’r Frân Wen a Galeri.

 

Twm Morys
Llun: Tomos Dafydd
Twm Morys

Bardd, canwr a darlledwr yw’r Prifardd Twm Morys. Mae’n adnabyddus fel prif-leisydd a sylfaenydd y grŵp arloesol Bob Delyn a’r Ebillion. Wedi graddio o Brifysgol Cymru, Aberystwyth, gweithiodd i BBC Radio Cymru ac fel darlithydd ym Mhrifysgol Rennes. Mae Twm wedi cyhoeddi sawl cyfrol o farddoniaeth ac o ryddiaith, ac mae ei waith wedi ymddangos mewn amrywiaeth o flodeugerddi.  Enillodd Gadair Eisteddfod Genedlaethol Meifod yn 2003, ac erbyn hyn mae’n olygydd i’r cylchgrawn Barddas. Twm oedd Bardd Plant Cymru rhwng 2009-2010.

Nôl i Ein Prosiectau