Rhestr Awduron Cymru

MORYS, TWM

Y Coetshws, Trefan, LLANYSTUMDWY, Gwynedd, LL52 0LP
Ffôn: 01766 522124
e–bost: twmtrefan@hotmail.co.uk  
 

Twm Morys

Bardd, canwr a darlledwr. Ganwyd Twm yn 1961 yn Rhydychen, yn fab i'r awdures Jan Morris. Magwyd yn Llanystumdwy, a mynychodd Ysgol y Llan, ac yn saith oed aeth i Ysgol Fonedd yn Amwythig. Dychwelodd i Gymru i astudio yn Ysgol Gyfun Aberhonddu. Graddiodd o Goleg Prifysgol Aberystwyth gyda gradd mewn Astudiaethau Celtaidd ac enillodd gadair yr Eisteddfod Ryng-Golegol. Cafodd Morys swydd fel ymchwilydd gyda Radio Cymru, cyn dod yn glerwr. Symudodd i Lydaw yn ddiweddarach a bu yno am ddegawd

Mae'n adnabyddus fel canwr a sylfaenydd y grwp arloesol Bob Delyn a'r Ebillion. Mae Twm yn ysgrifennau colofnau rheolaidd i gyhoeddiadau llenyddol megis Taliesin a Barddas ac fe'i benodwyd yn Olygydd Barddas yn 2012. Fel golygydd barddoniaeth Cymraeg Canol Oesol, mae Twm wedi gweithio ar waith Yr Ustus Llwyd (14eg ganrif) mewn cyfrol yng Nghyfres Beirdd yr Uchelwyr (2007). 

Twm oedd Bardd Plant Cymru 2009-2010 a cheir yma ddetholiad o'r gwaith a gyflawnwyd ganddo a phlant ledled Cymru.


Detholiad o Gyhoeddiadau:
Ofn Fy Het (Barddas, 1995)
Triawd Machynlleth (ar y cyd efo Jan Morris; Viking, 1994)
Grwyne Fawr (Gwasg Gregynog, 1998)
Eldorado (ar y cyd efo Iwan Llwyd; Gwasg Carreg Gwalch, 1999)
2 (Barddas, 2002)


Adolygiadau:

"Mae ’na berygl ar bob llaw i fardd. Gall teithio wneud rhywun yn arwynebol, gall llonyddwch ei wneud yn gul. Yn y gyfrol hon mae Twm Morys wedi dangos ei fod yn gallu osgoi peryglon symudolrwydd a chofleidio rhinweddau sefydlogrwydd."
Grahame Davies, Gwales.com, yn trafod 2


2 (Barddas, 2002)
Ail gyfrol o farddoniaeth yn y mesurau caeth a rhydd, yn cynnwys caneuon doniol a cherddi manwl i gymuned glos a thrigolion ei fro yn Eifionydd..

………….

Pynciau sy’n gymwys dan y cynllun Awduron ar Daith:
1. Perfformio a thrafod ei waith ei hun
2. Trafod Cerdd Dafod (yn Gymraeg neu yn Saesneg)
3. Gweithdai barddoni/cynganeddu i unrhyw oedran
4. Canu Dychan Llyfr Coch Hergest
5. Yr Hen Benillion a Chanu Gwerin
6. Llenyddiaeth Llydaw

 

Yr arlunydd Lorraine Bewsey a wnaeth y portread o Twm uchod.  Mae’n rhan o gasgliad o ugain, Portreadau o Awduron Cymreig.  Cysylltwch â Lorraine drwy ebostio: lorraine@lorrainesartstudio.co.uk.

Chwilio (10)

A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z