Rhestr Awduron Cymru

PARRY, GERAINT W.


1 Cleveland Avenue, TYWYN, Gwynedd LL36 9EG
Ffôn: (01654) 710568

Nofelydd, dramodydd ac awdur storïau byrion. Addysgwyd yng Nghaernarfon a Manceinion. Gweinidog gyda’r Eglwys Fethodistaidd, wedi ymddeol yn Nhywyn. Buddugol yn yr Eisteddfod Genedlaethol gyda nofelau a dramâu.
 

Detholiad o Gyhoeddiadau:
Her o’r Môr (Gomer, 1984)
Trysor o’r Dyfnder (Gomer, 1986) 
Creithiau (Gomer, 1991)
Sarff yn Eden (Gomer, 1993)
Gwanwyn Cynnar Ym Mhrâg (Gomer, 1997) 

…….........

Pynciau sy’n gymwys dan y cynllun Awduron ar Daith:

1. Dylanwad geiriau, gwreiddiau a phrofiadau ar ei lenyddiaeth
2. Noson yng nghwmni Cynan

Oedran y Gynulleidfa: oedolion. Ardal: Gogledd a Chanolbarth Cymru

Chwilio (10)

A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z