Rhestr Awduron Cymru

AP GWILYM, GWYNN

Y Rheithordy, Mallwyd, MACHYNLLETH, Powys, SY20 9HJ
Ffôn: (01650) 531217
Ewch yma ar gyfer manylion trefnu digwyddiad

Gwynn ap GwilymBardd ac awdur. Ganwyd ym Machynlleth. Addysgwyd ym Mhrifysgol Cymru, Bangor, Prifysgol Iwerddon – Gaillimh a Wycliffe Hall Rhydychen. Deil raddau MA Cymru ac MA Rhydychen. Rheithor Plwyf Bro Ddyfi Uchaf (eglwysi Mallwyd, Cemais, Llanymawddwy, Darowen a Llanbryn–mair) a Darlithydd mewn Hebraeg ac Astudiaethau’r Hen Destament yn y Coleg Diwinyddol Unedig yn Aberystwyth. Yn 1983 enillodd wobr Cyngor Celfyddydau Cymru am ei gyfrol o farddoniaeth, Gwales, ac yn 1986 ef oedd Bardd y Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Abergwaun am ei awdl, ’Y Cwmwl’.


Detholiad o Gyhoeddiadau:
Y Winllan Werdd (Gwasg Christopher Davies, 1977)
Da o Ddwy Ynys (Gwasg Christopher Davies, 1978)
Storïau Byrion Pàdraig Pearse (Cyfieithiad) (Gwasg y Sir, 1979)
Gwales (Gwasg Gwynedd, 1984)
Llefarodd wrthym ni mewn Mab, Cyfres o Ddydd i Ddydd (Cyngor Eglwysi Cymru)
Yr Ymyl Aur (Gwasg Gwynedd, 1997)


Cyhoeddiadau Eraill:
Dofwy, Cyfres y Beirdd Bro (gol., Gwasg Christopher Davies, 1978)
50 o Gywyddau Dafydd ap Gwilym (cyfrannwr, gol. Alan Llwyd, Gwasg Chritopher Davies, 1979)
Eisteddfota 2 (gol., Gwasg Christopher Davies, 1979)
Y Flodeugerdd Delynegion (gol., Gwasg Chritopher Davies, 1980)
Bro’r Eisteddfod, Maldwyn a’i Chyffiniau (cydol. gyda Richard H. Lewis, Gwasg Christopher Davies, 1980)
Meistri a’u Crefft, Casgliad o Ysgrifau Beirniadol Saunders Lewis (gol., Gwasg Prifysgol Cymru, 1981)
Thomas Gwynn Jones, Cyfres y Meistri (gol., Gwasg Christopher Davies, 1982)
Gogoneddus Arglwydd, Henffych Well (gol., Pwyllgor Darlleniadau CYTUN)
Llawlyfr y Beibl (cyfrannwr, Cyhoeddiadau’r Gair, 1997)
Blodeugerdd o Farddoniaeth Gymraeg yr Ugeinfed Ganrif (cydol gydag Alan Llwyd, Cyhoeddiadau Barddas, 1998; adargraffiad 2010) 

Chwilio (11)

A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z