Rhestr Awduron Cymru

PRITCHARD, DAFYDD JOHN

Bardd a fagwyd yn Nant Peris yn Arfon.  Derbyniodd ei addysg gynnar yn Ysgol Dolbadarn Llanberis ac Ysgol Brynrefail Llanrug, ac yna bu’n fyfyriwr yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin a Phrifysgol Aberystwyth.  Mae’n gweithio fel Archifydd Cynorthwyol yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru yn y Llyfrgell Genedlaethol.  Mae’n aelod o dîm Talwrn y Beirdd Y Cwps, a thîm ymryson Ceredigion.  Enillodd Goron yn Eisteddfod Bro Dinefwr 1996.  Mae Dafydd yn aelod Pwyllgor Aelodau Llenyddiaeth Cymru.


Cyhoeddiadau
:
Dim ond Deud (Barddas, 2006)


Adolygiadau:

"Fel y mae’r teitl yn awgrymu, nid pregethu a wna Dafydd John ond ‘dweud ei ddweud’ yn ei ffordd dawel a diymhongar ei hun. Ond yn aml iawn llinellau a cherddi’r beirdd tawel sy’n taro galetaf."
Iwan Llwyd, Gwales.com, yn trafod Dim ond Deud

Chwilio (10)

A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z