Dewislen
English
Tîm Gweithredol

Prif Weithredwr: Lleucu Siencyn

Dirprwy Brif Weithredwr: Elinor Robson (rhan amser) (cyfnod mamolaeth)

Rheolwr Corfforaethol: Alys Lewin

 

Tîm Rhaglenni

Pennaeth Rhaglenni: Elena Schmitz (rhan amser)

Rheolwr Cyfranogiad Cymunedol: Louise Richards (rhan amser)

Rheolwr Llenyddiaeth yn y Gymuned: Mared Elin Roberts

Rheolwr Datblygu Awduron: Petra Bennett

Swyddog Llenyddiaeth yn y Gymuned: Steffan Phillips

 

Tîm Corfforaethol

Pennaeth Datblygu & Dirprwy Brif Weithredwr Gweithredol: Bronwen Price

Rheolwr Busnes: Ianto Brychan

Rheolwr Datblygu: Gavin Johnson

Swyddog Cyllid: Emma Richards (rhan amser)

Swyddog Datblygu a Chyfathrebu: Della-Rose Hill-Katso
(*Gwnaethpwyd y swydd hon yn bosib trwy raglen Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood)

 

Tîm Cyfathrebu

Pennaeth Cyfathrebu: Hollie Aldridge (rhan amser)

Rheolwr Cyfathrebu: Branwen Llewellyn

Cydlynydd Rhaglenni a Chyfathrebu: Bob Gelsthorpe

 

Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Pennaeth Tŷ Newydd: Leusa Llewelyn

Rheolwr Safle: Ceri Collins

Swyddog Marchnata a Rhaglennu: Miriam Williams

Swyddog Cymunedol: Gwen Lasarus James (rhan amser)

Cydlynydd Arlwyo a Lletygarwch: Anthony Cannon

Nôl i Amdanom ni