Dewislen
English
Cysylltu

Sefydlwyd Llenyddiaeth Cymru yn 2011, yn un o gwmniau cenedlaethol Cyngor y Celfyddydau. Rôl Llenyddiaeth Cymru yw hwyluso ac ysgogi rhaglenni llenyddol a digwyddiadau trwy Gymru gyfan, a hybu’r gorau o’n llenyddiaeth yn y ddwy iaith yn ryngwladol. Rydym hefyd yn meithrin a chefnogi awduron Cymru ar hyd bob cam o’r daith yn eu gyrfa llenyddol.

Ers 2011 mae Llenyddiaeth Cymru wedi:

  • ymgysylltu â dros 1 miliwn o gyfranogwyr, yn cynnwys 375,000 o bobl ifanc, mewn gweithgaredd llenyddol dros Gymru
  • dyfarnu 204 o Ysgoloriaethau i Awduron gan gynnwys 84 i awduron newydd. Mae sawl un o’r rhain wedi ennill cryn lwyddiant am eu gwaith a ysgrifennwyd gyda chefnogaeth ysgoloriaethau, gan gynnwys Lleucu Roberts (Y Fedal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol 2014), Gwyneth Lewis (Coron Eisteddfod Genedlaethol 2012) a Daniel Davies (Gwobr Goffa Daniel Owen 2011). Cyfanswm a ddyfarnwyd i ysgoloriaethau hyd yn hyn yw £641,000.
  • datblygu a dwysáu gwaith gyda phlant a phobl ifanc drwy sefydlu’r rôl newydd Awdur Llawryfog Pobl Ifainc Cymru a chryfhau cysylltiadau â phrosiectau eraill yng Nghymru, megis Bardd Plant Cymru, yn ogystal â dod â’r model Americanaidd poblogaidd, Slam, i Gymru
  • arwain ar ddathliadau canmlwyddiant nodweddiadol megis Gŵyl Dylan Thomas 100, R S Thomas a Roald Dahl 100 Cymru trwy greu rhaglen twristiaeth lenyddol a phrosiectau addysg ac ymgysylltu ar ran Llywodraeth Cymru, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru
  • ailddatblygu Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, yr Ashley Family Foundation a’r Academi Gymreig
  • creu’r prosiect digidol newydd, Her 100 Cerdd, er mwyn dathlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth. Mae’r her i bedwar bard ysgrifennu 100 cerdd mewn 24 awr yn denu cynulleidfa arlein o dros 10,000 yn flynyddol a dros 2,500 o ddarllenwyr unigol.
  • Yn haf 2016 cyhoeddwyd bod Philip Pullman yn Noddwr Llenyddiaeth Cymru.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn Gwmni Cyfyngedig drwy Warant ac yn Elusen Gofrestredig. Rheolir gan Fwrdd o Gyfarwyddwr sydd hefyd yn Ymddiriedolwyr.

 

Nôl i Amdanom ni