Dewislen
English
Cysylltu
Tîm Gweithredol

Prif Weithredwr: Lleucu Siencyn

Rheolwr Corfforaethol: Alys Lewin

 

Tîm Rhaglenni

Pennaeth Rhaglenni: Elena Schmitz (rhan amser)

Rheolwr Cyfranogiad Cymunedol: Louise Richards (rhan amser)

Rheolwr Llenyddiaeth yn y Gymuned: Mared Roberts (rhan amser)

Rheolwr Datblygu Awduron: Petra Bennett

Swyddog Llenyddiaeth yn y Gymuned: Steffan Phillips (rhan amser)

 

Tîm Corfforaethol

Pennaeth Datblygu & Dirprwy Brif Weithredwr: Dr Bronwen Price

Swyddog Cyllid: Emma Richards (rhan amser)

Swyddog Datblygu a Chyfathrebu: Della-Rose Hill-Katso

Swyddog Datblygu: Owen Wyn Jones

 

Tîm Cyfathrebu

Rheolwr Cyfathrebu: Branwen Llewellyn

Cydlynydd Rhaglenni a Chyfathrebu: Bob Gelsthorpe

Cynorthwy-ydd Marchnata a Chyfathrebu: Ela Pari Huws

 

Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Pennaeth Tŷ Newydd: Leusa Llewelyn

Rheolwr Safle: Miriam Williams

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu: Angharad Ellis

Swyddog Cymunedol: Gwen Lasarus James (rhan amser)

Cydlynydd Arlwyo a Lletygarwch: Anthony Cannon

Nôl i Amdanom ni