Dewislen
English
Cysylltu
Tîm Gweithredol

Prif Weithredwr: Lleucu Siencyn

Rheolwr Corfforaethol: Alys Lewin

 

Tîm Rhaglenni

Pennaeth Rhaglenni: Elena Schmitz (rhan amser)

Rheolwr Cyfranogiad Cymunedol: Louise Richards (rhan amser)

Rheolwr Llenyddiaeth yn y Gymuned: Mared Roberts (rhan amser)

Rheolwr Datblygu Awduron: Petra Bennett (rhan amser)

Swyddog Llenyddiaeth yn y Gymuned: Steffan Phillips

 

Tîm Corfforaethol

Pennaeth Datblygu & Dirprwy Brif Weithredwr: Dr Bronwen Price

Arweinydd Creadigol: Della Hill

Cydlynydd Creadigol: Miriam Sautin

Cydlynydd Cyllid: Emma Richards (rhan amser)

Cymorth Gweithrediadau: Owen Wyn Jones

Prentis Cadw Llyfrau: Charlotte Kirk (rhan amser)

 

Tîm Cyfathrebu

Rheolwr Cyfathrebu: Branwen Llewellyn (cyfnod mamolaeth)

Rheolwr Cyfathrebu: Miriam Williams

Cydlynydd Cyfathrebu: Ela Pari Huws

 

Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Pennaeth Tŷ Newydd: Leusa Llewelyn

Cydlynydd Arlwyo a Lletygarwch: Anthony Cannon (rhan amser)

Nôl i Amdanom ni