Dewislen
English
Cysylltu
Tîm Gweithredol

Prif Weithredwr: Lleucu Siencyn

Dirprwy Brif Weithredwr a Phennaeth Gweithrediadau: Claire Furlong

Rheolwr Corfforaethol: Alys Lewin

 

Tîm Rhaglenni

Pennaeth Rhaglenni: Elena Schmitz (rhan amser)

Rheolwr Cyfranogiad Cymunedol: Louise Richards (rhan amser)

Rheolwr Llenyddiaeth yn y Gymuned: Mared Roberts (rhan amser)

Rheolwr Datblygu Awduron: Petra Bennett (rhan amser)

 

Tîm Corfforaethol

Cydlynydd Creadigol: Miriam Sautin

Cydlynydd Cyllid: Emma Richards (rhan amser)

Prentis Cadw Llyfrau: Emma Sweenie (rhan amser)

Cymorth Gweithrediadau: Owen Wyn Jones

 

Tîm Cyfathrebu

Arweinydd Cyfathrebu Dros Dro: Branwen Llewellyn (rhan amser)

Rheolwr Cyfathrebu: Miriam Williams (rhan amser)

Cydlynydd Cyfathrebu: Ela Pari Huws

 

Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Pennaeth Tŷ Newydd: Leusa Llewelyn

Rheolwr Safle Tŷ Newydd: Miriam Williams (rhan amser)

Cydlynydd Arlwyo a Lletygarwch Tŷ Newydd: Tony Cannon

Nôl i Amdanom ni