Dewislen
English
Cysylltu

Cwrdd â’r Tîm

Lleucu Siencyn
Prif Weithredwr
Mwy
Claire Furlong
Dirprwy Brif Weithredwr ac Arweinydd Gweithredol
Mwy
Elena Shmitz
Arweinydd Creadigol
Mwy
Leusa Llewelyn
Arweinydd Creadigol - Tŷ Newydd
Mwy
Marvin Thompson
Arweinydd Creadigol
Mwy
Emily Dafydd-Drew
Cydlynydd Creadigol
Mwy
Louise Richards
Cydlynydd Creadigol
Mwy
Mared Roberts
Cydlynydd Creadigol
Mwy
Miriam Sautin
Cydlynydd Creadigol
Mwy
Petra Bennett
Cydlynydd Creadigol
Mwy
Branwen Llewellyn
Arweinydd Cyfathrebu (Dros Dro)
Mwy
Ela Pari Huws
Cydlynydd Cyfathrebu a Chreadigol
Mwy
Alys Lewin
Rheolwr Corfforaethol
Mwy
Emma Richards
Rheolwr Cyllid
Mwy
Emma Sweenie
Cefnogaeth Cyllid
Mwy
Miriam Williams
Rheolwr Safle Tŷ Newydd
Mwy
Owen Wyn Jones
Cymorth Gweithredol
Mwy
Anthony Cannon
Cydlynydd Arlwyo a Lletygarwch
Mwy
Lleucu Siencyn
Prif Weithredwr

(Hi)

Ein Prif Weithredwr sydd yn gyfrifol am weithrediad cyffredinol y sefydliad, gan gynnwys rhoi arweinyddiaeth strategol ac artistig, eirioli, a datblygu cyfleoedd a phartneriaethau newydd.

Cau
Claire Furlong
Dirprwy Brif Weithredwr ac Arweinydd Gweithredol

(Hi)

Claire yw'n Dirprwy Brif Weithredwr, a'n Arweinydd Gweithrediadau.
Ein tîm gweithredol sydd yn sicrhau bod y sefydliad yn cael ei redeg yn esmwyth. Mae eu gwaith yn cynnwys codi arian, cyllid, adnoddau dynol, ymchwil, monitro a gwethuso, a gofalu am ein hymwelwyr yn Nhŷ Newydd.

Cau
Elena Shmitz
Arweinydd Creadigol

(Hi)

Mae Elena'n un o'n Arweinwyr Creadigol.
Ein tîm creadigol sydd yn gyfrifol am gyflawni ein tri blaenoriaeth: Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb, Iechyd a Llesiant, a'r Argyfwng Hinsawdd, yn ogystal â'n prosiectau arloesol trwy'n tair fframwaith: Datblygu Awduron, Cyfranogi, a Diwylliant Llenyddol Cymru.
Cysylltwch gyda'n Arweinwyr Creadigol i holi am barneriaethau cenedlaethol a rhyngwladol.

Cau
Leusa Llewelyn
Arweinydd Creadigol - Tŷ Newydd

(Hi)

Mae Leusa'n un o'n Arweinwyr Creadigol.
Ein tîm creadigol sydd yn gyfrifol am gyflawni ein tri blaenoriaeth: Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb, Iechyd a Llesiant, a'r Argyfwng Hinsawdd, yn ogystal â'n prosiectau arloesol trwy'n tair fframwaith: Datblygu Awduron, Cyfranogi, a Diwylliant Llenyddol Cymru.
Cysylltwch gyda Leusa i holi am barneriaethau cenedlaethol a rhyngwladol, neu am Tŷ Newydd.

Cau
Marvin Thompson
Arweinydd Creadigol

(Fe/Ef)

Mae Marvin yn un o'n Arweinwyr Creadigol.
Ein tîm creadigol sydd yn gyfrifol am gyflawni ein tri blaenoriaeth: Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb, Iechyd a Llesiant, a'r Argyfwng Hinsawdd, yn ogystal â'n prosiectau arloesol trwy'n tair fframwaith: Datblygu Awduron, Cyfranogi, a Diwylliant Llenyddol Cymru.
Cysylltwch gyda'n Arweinwyr Creadigol i holi am barneriaethau cenedlaethol a rhyngwladol.

Cau
Emily Dafydd-Drew
Cydlynydd Creadigol

(Hi)

Mae Emily'n un o'n Cydlynwyr Creadigol.
Ein tîm creadigol sydd yn gyfrifol am gyflawni ein tri blaenoriaeth: Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb, Iechyd a Llesiant, a'r Argyfwng Hinsawdd, yn ogystal â'n prosiectau arloesol trwy'n tair fframwaith: Datblygu Awduron, Cyfranogi, a Diwylliant Llenyddol Cymru.

Cau
Louise Richards
Cydlynydd Creadigol

(Hi)

Mae Louise yn un o'n Cydlynwyr Creadigol.
Ein tîm creadigol sydd yn gyfrifol am gyflawni ein tri blaenoriaeth: Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb, Iechyd a Llesiant, a'r Argyfwng Hinsawdd, yn ogystal â'n prosiectau arloesol trwy'n tair fframwaith: Datblygu Awduron, Cyfranogi, a Diwylliant Llenyddol Cymru.

Cau
Mared Roberts
Cydlynydd Creadigol

(Hi)

Mae Mared yn un o'n Cydlynwyr Creadigol.
Ein tîm creadigol sydd yn gyfrifol am gyflawni ein tri blaenoriaeth: Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb, Iechyd a Llesiant, a'r Argyfwng Hinsawdd, yn ogystal â'n prosiectau arloesol trwy'n tair fframwaith: Datblygu Awduron, Cyfranogi, a Diwylliant Llenyddol Cymru.

Cau
Miriam Sautin
Cydlynydd Creadigol

(Hi)

Mae Miriam yn un o'n Cydlynwyr Creadigol.
Ein tîm creadigol sydd yn gyfrifol am gyflawni ein tri blaenoriaeth: Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb, Iechyd a Llesiant, a'r Argyfwng Hinsawdd, yn ogystal â'n prosiectau arloesol trwy'n tair fframwaith: Datblygu Awduron, Cyfranogi, a Diwylliant Llenyddol Cymru.

Cau
Petra Bennett
Cydlynydd Creadigol

(Hi)

Mae Petra'n un o'n Cydlynwyr Creadigol.
Ein tîm creadigol sydd yn gyfrifol am gyflawni ein tri blaenoriaeth: Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb, Iechyd a Llesiant, a'r Argyfwng Hinsawdd, yn ogystal â'n prosiectau arloesol trwy'n tair fframwaith: Datblygu Awduron, Cyfranogi, a Diwylliant Llenyddol Cymru.

Cau
Branwen Llewellyn
Arweinydd Cyfathrebu (Dros Dro)

(Hi)

Branwen yw ein Arweinydd Cyfathrebu. Ein tîm cyfathrebu sydd yn gyfrifol am rannu ein gwaith a'n gwerthoedd gyda'r byd trwy ddatblygu cysylltiadau allanol, arwain a chyfrannu at ymgyrchoedd cenedlaethol, cyfathrebu ein heffaith, a chreu cynnwys digidol.

Cau
Ela Pari Huws
Cydlynydd Cyfathrebu a Chreadigol

(Hi)

Mae Ela'n gweithio fel Cydlynydd Cyfathrebu a Chreadigol.
Ein tîm cyfathrebu sydd yn gyfrifol am rannu ein gwaith a'n gwerthoedd gyda'r byd trwy ddatblygu cysylltiadau allanol, arwain a chyfrannu at ymgyrchoedd cenedlaethol, cyfathrebu ein heffaith, a chreu cynnwys digidol.

Cau
Alys Lewin
Rheolwr Corfforaethol

(Hi)

Alys yw ein Rheolwr Corfforaethol.
Ein tîm gweithredol sydd yn sicrhau bod y sefydliad yn cael ei redeg yn esmwyth. Mae eu gwaith yn cynnwys codi arian, cyllid, adnoddau dynol, ymchwil, monitro a gwethuso, a gofalu am ein hymwelwyr yn Nhŷ Newydd.

Cau
Emma Richards
Rheolwr Cyllid

(Hi)

Emma yw ein Rheolwr Cyllid.
Ein tîm gweithredol sydd yn sicrhau bod y sefydliad yn cael ei redeg yn esmwyth. Mae eu gwaith yn cynnwys codi arian, cyllid, adnoddau dynol, ymchwil, monitro a gwethuso, a gofalu am ein hymwelwyr yn Nhŷ Newydd.

Cau
Emma Sweenie
Cefnogaeth Cyllid

(Hi)

Mae Emma'n gweithio fel Cefnogaeth Cyllid.
Ein tîm gweithredol sydd yn sicrhau bod y sefydliad yn cael ei redeg yn esmwyth. Mae eu gwaith yn cynnwys codi arian, cyllid, adnoddau dynol, ymchwil, monitro a gwethuso, a gofalu am ein hymwelwyr yn Nhŷ Newydd.

Cau
Miriam Williams
Rheolwr Safle Tŷ Newydd

(Hi)

Miriam yw Rheolwr Safle Tŷ Newydd.
Ein tîm gweithredol sydd yn sicrhau bod y sefydliad yn cael ei redeg yn esmwyth. Mae eu gwaith yn cynnwys codi arian, cyllid, adnoddau dynol, ymchwil, monitro a gwethuso, a gofalu am ein hymwelwyr yn Nhŷ Newydd.

Cau
Owen Wyn Jones
Cymorth Gweithredol

(Fe/Ef)

Mae Owen yn gweithio fel Cymorth Gweithredol.
Ein tîm gweithredol sydd yn sicrhau bod y sefydliad yn cael ei redeg yn esmwyth. Mae eu gwaith yn cynnwys codi arian, cyllid, adnoddau dynol, ymchwil, monitro a gwethuso, a gofalu am ein hymwelwyr yn Nhŷ Newydd.

Cau
Anthony Cannon
Cydlynydd Arlwyo a Lletygarwch

(Fe/Ef)

Mae Tony'n gweithio fel Cydlynydd Arlwyo a Lletygarwch draw yn Nhŷ Newydd.
Ein tîm gweithredol sydd yn sicrhau bod y sefydliad yn cael ei redeg yn esmwyth. Mae eu gwaith yn cynnwys codi arian, cyllid, adnoddau dynol, ymchwil, monitro a gwethuso, a gofalu am ein hymwelwyr yn Nhŷ Newydd

Cau