Dewislen
English
Cysylltu
Cyhoeddi bod awdur His Dark Materials, Philip Pullman wedi ei enwi’n Noddwr Llenyddiaeth Cymru

Cyhoeddwyd bod awdur arobryn y drioleg His Dark Materials, Philip Pullman wedi ei enwi’n Noddwr i Llenyddiaeth Cymru. Ganed Philip Pullman yn Norwich, ac fe deithiodd gyda’i deulu i Zimbabwe ac Awstralia cyn iddynt symud i Lanbedr, Gwynedd. Derbyniodd addysg uwchradd yn Ysgol Ardudwy, Harlech, cyn symud ymlaen i astudio Saesneg ym Mhrifysgol Rhydychen.

Cyhoeddwyd y newyddion gan Llenyddiaeth Cymru, y cwmni cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth, i gyd-fynd â rhyddhau eu Cynllun Busnes newydd. Mae’r ddogfen yn amlinellu meysydd strategol allweddol y sefydliad ar gyfer 2016 – 2019: Cymryd Rhan; Plant a Phobl Ifanc; Cefnogi Awduron; Rhyngwladol; a Chreadigrwydd Digidol.

“Mae ei gwneud hi’n bosib i blant ysgol gwrdd ag awdur proffesiynol (dydw i ddim am ddweud awdur ‘go iawn’, gan fod plant yn awduron go iawn hefyd) yn un o’r ffyrdd gorau i’w hannog i feddwl bod diben i ysgrifennu, a’i fod yn bleserus, a gall arwain at ganfyddiad cyffrous a boddhad parhaus. Mae hefyd yn sbardun gwych ar gyfer darllen. Mae gwaith Llenyddiaeth Cymru wrth ddod â phlant ac awduron proffesiynol ynghyd yn wych – mae o fudd i’r ddwy ochr.” – Philip Pullman

Mae Llenyddiaeth Cymru yn credu y dylai pob plentyn yng Nghymru gael y cyfle i fwynhau a chreu llenyddiaeth, boed hynny ar bapur neu ar lafar. Mae mentrau megis Bardd Plant Cymru, Awdur Ieuenctid Cymru, Slam Cymru, a chynllun nawdd Awduron ar Daith yn sicrhau fod hyn yn realiti i nifer o bobl ifanc sy’n byw yng Nghymru.

 

Nôl i Amdanom ni