Dewislen
English
Cysylltu

Dychmyga’r Fenai’n cael ei sugno tu hwnt i’r trai arferol,

cyn hyrddio nôl yn don ugain troedfedd sy’n chwalu drwy’r strydoedd

ac yn dymchwel tai.

Dychmyga’r penawdau ar Post Prynhawn a Wales Today:

“miloedd wedi marw yn Arfon a Môn”.

A beddi torfol yn Llanbeblig a Borth.

A dealla, er mor sydyn y llyncwyd llawer gan y don anferthol honno,

bydd mwy yn marw wedyn.

Wrth giwio am ddŵr ym Maes Barcer.

Wrth ddisgwyl yn ofer am lori fwyd ar Ffordd Farrar.

Wrth i beipiau carthffosiaeth tollti’u budreddi ar hyd Cil Bedlam.

Dychmyga hyn i gyd a diolcha mai nid felly y bu.

Yma.

Yng Nghymru.

Yna, wrth ddiolch, tyrcha’n ddyfn i’th boced,

agor dy galon a’th waled i helpu’r miloedd a gollodd bopeth fel hyn,

yn Palu.

 

Gwna heddiw.

Gwna rwan.

Yfory gall fod yn rhy hwyr.

Diolch am beth bynnag y gellwch ei roi.

 

Ifor ap Glyn
Bardd Cenedlaethol Cymru

Nôl i Cerddi Comisiwn Ifor ap Glyn