Dewislen
English

 

Boed heli yn dy hwyliau 

ym more’r daith; 

boed i’th gamau rif y gwlith 

bwytho’r ffin rhwng tir a môr, 

a’r gorwel yn gwâdd o hyd… 

 

Ac heno, 

hefo edau coch y machlud 

yn dirwyn y daith i ben, 

boed i atsain y don  

dy ddilyn am ryw hyd… 

 

Ifor ap Glyn

Bardd Cenedlaethol Cymru

(Cerdd fideo wedi ei chomisiynu i ddathlu pen-blwydd Llwybr Arfordir Cymru yn 10 yn 2022.)

Nôl i Cerddi Comisiwn Ifor ap Glyn