Dewislen
English

Gwyliais fy ngwlad o bell

sawl tro cyn hyn:

– yn alltud gwaith,

mewn pybs anghyfiaith,

anghymunedol;

neu’n soffa-warchod ‘mhlantos nôl-a-mlaen,

a’u synnu gyda ‘ngweiddi ofer ar y sgrîn,

a’r rhychu carped ar fy nwy benglin

wrth ewyllysio gôl!

 

Tro hwn, ‘run faciwm

sy’n ein gwahodd, un ac oll…

O bell, clustfeiniwn ar y sgwrs ar gae

sy’n tystio fod ein gobaith yn parhau,

ac un ar ddeg yn gwadu nad ŷm ni’n

rhy fach, rhy dlawd, rhy dwp, i hawlio’n lle.

A dygwn hynny nôl o’r stadiwm wag

i bob cynefin, cario’r sgwrs ymlaen:

cans onid llesol i bob enaid coch cytûn,

gael bod yn rhan o Gymru

sydd yn fwy na fo ei hun?

 

Ifor ap Glyn
Bardd Cenedlaethol Cymru

(Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru oedd Bardd y Mis BBC Radio Cymru yn Medi 2020. Dyma gerdd wrth i dîm pêl-droed Cymru baratoi i wynebu’r Ffindir yn eu gêm agoriadol yng Nghynghrair y Cenhedloedd.)

Nôl i Cerddi Comisiwn Ifor ap Glyn