Dewislen
English

Mae’n bwrw mor aml

mewn byd  drycinog,

ond mae dy ffyn bob tro yn cloi’n

gromen berffaith, uwch fy mhen;

a than dy adain, caf hedfan yn unfraich,

drwy ddychymyg yr hil.

 

I rai, rwyt ti’n ‘cau’n deg ag agor,

ond o’th rolio’n dynn,

mi roddi sbonc

i’n cerddediad fel Cymry;

ac mi’th godwn yn lluman main

i dywys ymwelwyr at ein hanes,

a thua’r byd amgen sydd yno i bawb…

 

Tydi yw’r ambarel

sydd o hyd yn ein cyfannu,

boed yn ‘gored, neu ynghau

– dim ond i ni dy rannu….

 

Ifor ap Glyn
Bardd Cenedlaethol Cymru

(Dyma gerdd gan Fardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn a luniwyd i ddathlu Dydd Gŵyl Ddewi 2017.)

Nôl i Cerddi Comisiwn Ifor ap Glyn