Dewislen
English
Cysylltu

Dyma ddarlleniado o gerdd ar fideo gan Fardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn i gyfarch Gillian Clarke wrth i’w chyfnod fel Bardd Cenedlaethol Cymru ddod i ben ac i Ifor gymryd yr awennau. Gwahoddwyd Ifor yn 2017 i anfon neges a cherdd i gyfarch Cynhadledd Brydeinig ar Lythrennedd wrth iddyn nhw ymweld â Chaerdydd a dewisodd greu fideo o’r gerdd hon. Cliciwch yma i weld fideo o Ifor yn perfformio’r gerdd.

 

Nôl i Cerddi Comisiwn Ifor ap Glyn