Dewislen
English

Ryw brynhawngwaith o Fehefin

a’r haf yn euro’r disgwyl hir,

cymerais fy hynt tua Ffrainc.

 

Ac mi a welais ryfeddodau;

yn gyntaf, wal goch,

a honno’n cyd-symud ac yn canu.

 

A’r wal a droes yn rhyferthwy

a gododd o ystlysoedd y stadiwm

a golchi’n fôr gorfoleddus o goch

drwy’r strydoedd, o Lens i Toulouse.

 

Ac mi a glywais arwyr y bêl gron

yn hawlio’u hiaith yn ôl, fesul ‘diolch’,

a chrys-wneuthurwyr a bragwyr

o ben draw’r byd,

yn ei harddel hefyd yn eu sgîl.

 

Ac wele, nôl yng Ngwalia,

roedd y ffenestri’n dreigio,

a’r trefi cochion yn taranu;

a’n hyder newydd fel enfys wedi’r glaw.

 

A dyma fy mhobl, y vampire nation

(a arferai syllu i’r drych a gweld dim)

yn camu o’r cysgodion

ac yn canfod eu hunain,

megis am y tro cyntaf.

 

Boed felly i’r rhyfeddodau hyn barhau

a chawn agor llwybrau newydd

wrth i’r hen rai fygwth cau –

a dyna fasa’n euro’r cyfan…

 

Ifor ap Glyn
Bardd Cenedlaethol Cymru

Nôl i Cerddi Comisiwn Ifor ap Glyn