Dewislen
English

 

Beth yw Eryri? 

Symffoni aml-synnwyr; 

bydd porffor y grug yn cyhoeddi 

ymherodraeth yr haf; 

a glas slei y llwyni llus 

yn wledd i’r ymwelydd craff. 

 

Ac wedi oglau’r rhedyn gwyrdd 

yn crasu yn yr haul, 

neu bersawr tamp nodwyddau pîn  

yn stwnsh dan draed, 

daw’r nodau annisgwyl; 

 

sioc oren y criafol; 

neu’r creigiau cwarts  

fel cannwyll corff, drwy’r niwl. 

Mae hon yn symffoni flwyddyn gron… 

 

Ble mae Eryri? 

I rai, mae’n rhan o’n torriad; 

bodola ’mhell tu hwnt i ffiniau’r Parc 

(sy’n edliw i’r chwarelwyr gynt, 

’wnaeth oes iâ o wahaniaeth  

o fewn cwta tair cenhedlaeth) 

Mae’i ‘amlinell lom’ 

o dan ein croen fel tatŵ… 

Be welwn yn Eryri? 

Weithiau mae’n swil, 

cyn ymryddhau o’r niwl… 

ond cadeirlan yr ysbryd sydd yma; 

bod yn fan hyn sy’n bwysig, 

a braint ychwanegol yw ‘gweld’… 

 

A phan ddistawo  

morthwylion ein c’lonnau ymhen y clip, 

rhaid gwrando; a’r glaw mân  

yn berlau ar fargod ein haeliau. 

 

Cawn adnabod iaith y gwynt,  

a bwrlwm y nant  

sydd ond yn codi’i llais  

ar ôl glaw, neu ddadmer y gwanwyn; 

 

dyma’r unigeddau sy’n ein dyrchafu,  

a pha ots os na ‘welwn’ heddiw – 

pan fo modd inni fwrw ein hunain  

dros ddibyn dychymyg, 

 

nes codi fel hedydd o’r grug; 

piltran fel gwenynen  

drwy flodau’r foment, 

 

neu hofran drwy fachlud 

y gelltydd oes oesoedd, 

fel tylluan Cwm Cowlyd gynt. 

 

Pwy biau Eryri? 

Neb. Nid y ffarmwr pum-cenhedlaeth  

a’i ddefaid fel rhuban drwy wal y mynydd, 

na’r fusutor pum-munud-cynta, 

a’i geg yn agored, wrth ddisgyn o’i gar. 

 

Diflannant yn eu tro  

fel y bela, a’r bryngeyrydd;  

fel y diflannwn ninnau, 

‘a’n lle nid edwyn mohonom mwy’… 

 

Ond pery’r Gymraeg yma 

yn hwy na ninnau oll; 

 

hi yw cyweirnod y symffoni gudd 

sy’n hwsmona’r erwau hyn. 

 

Hi biau Eryri; 

haws clywed ei llais  

yn yr hydref nac yn yr haf, 

ond fel y nant, byrlyma’n barhaol. 

 

A hi yw’r ffrâm i’r drws agored hwn. 

Parchwn hi ar ei haelwyd,  

drwy gyfarch a diolch o leiaf. 

 

 

 

 

Be gawn ni gan Eryri? 

Mesur ein hunain yn erbyn mynydd; 

a newid cyflymder…  

Deall mai byr yw ein hamser yma, 

ond mawr ein cyfrifoldeb… 

  

yna, wrth wisgo ein hwynebau instagram 

a mynd am dro, mi gerddwn yn ysgafn 

gan adael dim ond ôl ein traed   

i loywi’r llwybr i’n plant. 

 

A gwenwn wrth droedio’r 

cynteddau creigiog hyn 

gan fod eiliadau yma,  

yn gallu goleuo oes. 

 

============================== 

 

Ifor ap Glyn      

 

 

 

 

 

Ifor ap Glyn
Bardd Cenedlaethol Cymru

(Comisiynwyd y gerdd hon i ddathlu pen-blwydd Parc Cenedlaethol Eryri yn 70)

Nôl i Cerddi Comisiwn Ifor ap Glyn