Dewislen
English

 

Mae angen llwyfan llachar mewn byd tywyll, 

dyma lusern ein dychymyg yn y gwyll, 

 

Ac felly bu, oes nain-a-taid yn ôl, 

pan aeth hi’n nos ar Ewrop oll,  

 

dyma Idloes yn breuddwydio gwledd o gân, 

o’r tŷ yn Ystum Taf, a’r capel yn Heol Crwys 

 

canwyd i’r heddwch newydd, fesul aria,  

ac yna bu’n crwydro’r byd… 

 

Mae’r un gwahoddiad hyfryd inni heddiw o hyd. 

 

Cawn agor cil y drws ar gegin athrylith, 

sawru’r sgôr yn ffrwtian,  

yn chwythbrennau a thannau i gyd, 

 

a ninnau yn ein blys am blatiad straeon 

yn awchu blas cymhleth y llais… 

y trydan, rhwng clust a chalon. 

 

* * 

 

Heno, mae’r dathlu’n intermezzo. 

 

Does neb ar hyn o bryd yn telori llafariaid, 

yn creu cytseiniaid fel perlau rhwng dannedd  . 

 

Ond daw atgofion soprano ac ysbrydion tenor i’n plith, 

yn her inni ail-weirio’r sbarc  

rhwng llwyfan, a thorf o bob lliw a llun… 

 

Daw her inni ymestyn yr hud 

sy’n cynnig blas mwy, 

llywio’r meddwl gyda’r emosiwn…. 

 

Achos eleni mae modd ail-eni cyfrwng, 

dysgu canu eto ar y cyd, 

nes teimlo llwch y sêr ym mêr ein hesgyrn… 

 

am fod angen llwyfan llachar, mewn byd tywyll… 

 

Ifor ap Glyn 

Bardd Cenedlaethol Cymru 

(i ddathlu pen-blwydd Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru yn 75 oed, 15.4.21) 

Nôl i Cerddi Comisiwn Ifor ap Glyn