Dewislen
English

Clyw!

Mae’r tafod haearn hir

yn rhuglo yn ngwddw’r giât;

daw rhuthr  dŵr yn wobr,

ac yna mae’i efaill yn weindio’i ateb draw;

dau gawr yn gwagswmera

ar golion hen,

cyn ymwahanu’n ufudd

o flaen trwyn cwch.

 

Y dŵr hwn

yw ffin fy ngorffennol

– dros un o’r pontydd hyn,

ryw ganrif borthmon a hanner yn ôl,

fe groesodd John Evans o gyfnod gynt,

gan hebrwng y merlod

i lawr o’r mynydd,

ac ymlaen i ffair Barnet bell;

y cyntaf o’n teulu

i hawlio’r ddinas â’n heniaith…

 

Ond daeth yn ei ôl,

fel minnau heddiw,

ail-groesi’r Iorddonen ddiwydiannol hon,

llygadu hwyrach, rhyw gob cyhyrog

oedd yn disgwyl i’w gwch â’i lond o galch,

ddyrchafu gyda’r dŵr,

cyn i’r giatiau agor

-ac mae ein hanes yn llifo

unwaith yn rhagor…

 

Ifor ap Glyn
Bardd Cenedlaethol Cymru

(Dyma gerdd gan Fardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn a luniwyd i’w darllen ar raglen Great Canal Journeys (Channel 4) pan oedd y cyflwynwyr Timothy West a Prunella Scales yn ymweld ag ardal Talybont ar Wysg. Roedd rhai o gyndeidiau Ifor ap Glyn yn byw gerllaw ac yn croesi’r gamlas yn aml wrth borthmona anifeiliaid.)

Nôl i Cerddi Comisiwn Ifor ap Glyn