Dewislen
English

Tu hwnt i orwel f’anwybodaeth i 

roedd eangderau Tjeina hyd yn oed, 

yn cilio’n ddim. Ni wyddwn i 

fod lôn yn ddolen ryngom ni erioed, 

a gleuod camel gynt yn tanio’r nos 

dan nefoedd estron, drwy’r anialwch maith. 

Cymerai drichan gwawr i ddatrys pôs 

ei phellter – cyn trysorau pen y daith. 

Ond heddiw, gallwn rannu’r gwobrau’n gynt 

-lôn sidan o syniadau sydd yn gweu, 

(heb chwys na swigod traed i flino’i hynt) 

rhwng bach a mawr, yn gadwyn gyd-ddyheu. 

Anfona’i ‘ngeiriau heno’n garafan 

a gwn daw sidan nôl i mi’n y man. 

 

Ifor ap Glyn
Bardd Cenedlaethol Cymru

(i nodi ymweliad Masnach a Diwylliant Llywodraeth Cymru  â Tjeina, Mawrth 2018) 

Nôl i Cerddi Comisiwn Ifor ap Glyn