Dewislen
English

(Dyma gerdd fideo gan Fardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn a gomisiynwyd gan glymblaid Atal Anthrefn Hinsawdd Cymru er mwyn yr ymgyrch #DangosyCariad. Cyhoeddwyd ar ddydd Mawrth 14 Chwefror 2017, dydd Sant Ffolant. Mae’r ymgyrch yn annog pobl i ddangos cariad at yr hyn y maent am ei amddiffyn rhag newid hinsawdd.)

Nôl i Cerddi Comisiwn Ifor ap Glyn