Dewislen
English

(i Gillian Clarke yn 80 oed)

Bûm dderwen yn rholio’i sgwyddau’n y gwynt

a chymylau’r machlud yn chwythu i’w hynt;

bûm lwynog celain mewn gwisg o glêr,

a rheg o ddiolch gan ffarmwr blêr.

 

Bûm löyn byw ar dalcen tŷ

a’i dlysni’n rhydu dan hoelion cry’;

bûm binsiad o ansoddeiriau syn

a chusan rasal ar goesau gwyn.

 

Bûm haul amheuthun ar wegil sant

cyn crasu’n lledr agweddau ei blant;

bûm sêr mewn cawl ar noson hwyr –

‘pwy saif i’n herbyn?’ Pwy a ŵyr?

 

Bûm sbectol ddydd Mercher, a hithau’n ddydd Llun,

bûm gof a dychymyg, i gyd yn un;

bûm lestr yn mynd o law i law…

bûm ddolen mewn cadwyn ddi-bendraw…

 

Ifor ap Glyn
Bardd Cenedlaethol Cymru

(Dyma gerdd gan Fardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn a gomisiynwyd gan Llenyddiaeth Cymru i ddathlu pen blwydd cyn Fardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke yn 80 oed.)

 

Nôl i Cerddi Comisiwn Ifor ap Glyn