Dewislen
English
Cysylltu

I’r strydoedd cymen hyn, daeth rhesi bechgyn
yn cadw’u patrwm megis cynt,
wrth groesi tir neb.

Mae canrif wedi ail-lasu’r tir
a chwythwyd mewn eiliadau gwaed…
rhidyllu’i ymysgaroedd… ffrwydro’i gnawd.
Bu’n gysgod i’r bechgyn rhag y storom ddur
a’r drysau tyweirch yn cau’n dawel ar eu hôl.

Daethant o strydoedd cyfyng cyffelyb.
lle bu corn y gad yn corlannu cyfeillion
ar gyfer y fenter fawr,
cyn i’r tai wincio’u bleinds
o un i un.

Heno, mae’r cerrig yn wyn fel esgyrn
a heulwen yr hwyr
yn naddu’r enwau’n berffaith,
yn bwrw cysgodion hir.

Ddaw neb i darfu ar ango’r cymdogion,
dim ond ambell ddieithryn,
o’r dyfodol nas cawsant,
yn craffu’n ddi-ddeall ar Braille yr enwau,
am fod y drysau i gyd ar glo.

Cafodd y gerdd hon (ynghyd â chyfieithiad y bardd ohoni) ei thaflunio ar Dŵr Elisabeth (Big Ben) fel rhan o weithgareddau’r Senedd Prydeinig ar Ddydd Sul y Cofio, 2016.

Nôl i Cerddi Comisiwn Ifor ap Glyn