Dewislen
English
Cysylltu

Dyma gerdd gan Fardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn a gomisiynwyd i nodi agor pumed sesiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn y Senedd yng Nghaerdydd yn Mehefin 2016.

 

Y tŷ hwn

‘If we want Wales, we will have to make Wales’  – Gwyn Alf Williams

 

Daeth gwanwyn yn hwyr i’n gwlad;
y gaea wedi cloi ein huchelgais
a gwydro ein dyheadau,
cyn y dadmer mawr,
a barodd i’r gwteri garglo
a’r landeri garlamu.

Boed felly, haul, ar y tŷ hwn heddiw;
dyma bair ein dadeni; a llwyfan i’n llais;
lle canwn ein gweledigaeth i fodolaeth…

A down yma o sawl cwmwd, megis cynt –
wrth droedio’r llwybr dreiniog cul
sydd â gwlan fel trimins Dolig ar ei hyd;
neu wrth heidio lawr y lôn wleb
sy’n ddrych i sglein yr awyr –

down yma, i gyffwrdd  â’r gorwel
a’i blygu at iws gwlad.

Ac wrth ddynesu
o’n cymoedd a’n mynyddoedd
at ein dinas barhaus,

diolchwn nad oes tyllau bwledi
ym mhileri’r tŷ hwn,
dim ond cwmwl tystion wrth ein cefn
ym mhob plwraliaeth barn.

Ac wrth gael ein tywys
i gynteddau’r tŷ,
boed angerdd i’n trafod
a phwyll ymhob cymod;

boed i anodd ddod yn syml,
a’r heriol ddod yn hwyl;
a boed i ni gofio’r wireb hon beunydd:
‘cynt y cyferfydd dau ddyn
na dau fynydd’

 

Ifor ap Glyn
Bardd Cenedlaethol Cymru

Comisiynwyd y gerdd hon gan Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer achlysur Agoriad Swyddogol y Pumed Cynulliad

 

Nôl i Cerddi Comisiwn Ifor ap Glyn