Dewislen
English
Cysylltu

Dyma weithdy digidol ar gyfer disgyblion Cyfnod Sylfaen a dysgwyr, sy’n rhan o ddathliadau pen-blwydd Bardd Plant Cymru yn 20 oed.

Mae cyfres o 8 fideo isod ar gyfer eu chwarae i’r dosbarth. Mae’r fideos yn ffurfio sgerbwd gweithdy tua 1.5-2 awr o hyd, gyda thasgau amrywiol i’r plant eu cwblhau rhwng bob un.

Mae pecyn adnoddau sy’n cydfynd â’r fideos, a strwythur bras i athrawon ar gael isod hefyd. Bydd angen argraffu ambell un o’r taflenni ar gyfer y disgyblion. Cofiwch argraffu’r nifer sydd angen arnoch yn unig ac ar bapur wedi’i ailgylchu os yn bosib.

Adnoddau Gweithdy Cyfnod Sylfaen a Dysgwyr

Strwythur bras Gweithdy Cyfnod Sylfaen a Dysgwyr

 

Awgrymir bod athrawon yn ystyried os yw’r lefel yn addas ar gyfer eu dosbarth o flaen llaw. Gellir addasu’r adnoddau neu ddewis ymarferion penodol os nad ydy’r holl weithdy yn addas.

 

Fideo 1

 

Fideo 2

 

Fideo 3

 

Fideo 4

 

Fideo 5

 

Fideo 6

 

Fideo 7

 

Fideo 8

Nôl i Bardd Plant Cymru yn 20 oed