Dewislen
English
Cysylltu

Dyma weithdy digidol ar gyfer disgyblion Uwchradd, sy’n rhan o ddathliadau pen-blwydd Bardd Plant Cymru yn 20 oed.

Mae cyfres o fideos isod ar gyfer eu chwarae i’r dosbarth. Mae’r fideos yn ffurfio sgerbwd gweithdy tua 2 awr o hyd, gyda thasgau amrywiol i’r disgyblion eu cwblhau rhwng bob un.

Mae pecyn adnoddau sy’n cydfynd â’r fideos, a strwythur bras i athrawon ar gael isod hefyd. Bydd angen argraffu ambell un o’r taflenni ar gyfer y disgyblion. Cofiwch argraffu’r nifer sydd angen arnoch yn unig ac ar bapur wedi’i ailgylchu os yn bosib.

Adnoddau Gweithdy Uwchradd

Strwythur bras Gweithdy Uwchradd

 

Fideo 1

 

Fideo 2

 

Fideo 3

 

Fideo 4

 

Fideo 5

 

Fideo ychwanegol

 

Fideo 6

Nôl i Bardd Plant Cymru yn 20 oed