Dewislen
English
Cysylltu

Cafodd Casia Wiliam ei chyhoeddi fel Bardd Plant Cymru 2017-19 mewn seremoni yn Eisteddfod yr Urdd Ogwr, Taf ac Elái 2017. Bydd ei chyfnod yn y rôl yn dod i ben ym mis Awst 2019.

Yn un o bedwar o blant, ac yn ferch i awdur, mae Casia bob tro wedi mwynhau bod yn un o griw, a chael gwrando ar stori. Ers yn blentyn mae ysgrifennu a darllen wedi bod yn rhan mawr o’i bywyd, a cafodd y diddordebau hynny eu hannog gan athrawon gwych yn Ysgol Nefyn, Ysgol Botwnnog ac yna Coleg Meirion Dwyfor. Aeth Casia yn ei blaen i astudio gradd mewn Saesneg ac Ysgifennu Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth, ble daeth dan ddylanwad beirdd megis Tiffany Atkinson a Damian Walford Davies.

Mae bellach yn aelod o dîm y Ffoaduriaid ar gyfres radio Y Talwrn, ac felly’n barddoni’n gyson. Mae wedi addasu dwy o nofelau Michael Morpurgo i’r Gymraeg – Ceffyl Rhyfel (Gwasg Carreg Gwalch, 2010) a Y Llew Pili Pala (Gwasg Carreg Gwalch, 2014) – ac wedi cyhoeddi gwaith gwrediddiol yn y Gymraeg gan gynnwys nofel i blant yn eu harddegau o’r enw Sgrech y Môr (Gwasg Y Lolfa, 2014), dwy stori fer o’r enw Arthur yn Achub y Byd a Pedrig y Pysgodyn Pengaled (Gwasg Carreg Gwalch, 2015), ac un stori yng nghasgliad Straeon Tic Toc (Gwasg Gomer, 2016).

 

“Dwi’n meddwl bod sgwennu yn gwneud lles i blant a phobl ifanc (ac oedolion a dweud y gwir!). Mae’n ffordd saff iddyn nhw fynegi a thrafod eu dyheadau a’u breuddwydion, yn ogystal â’u hofnau a’u gofidion. Mae hefyd yn ffordd dda o gael plant a phobl ifanc i uniaethu ag eraill, ac yn ffordd wych o fagu hyder, wrth iddynt ddarllen neu berfformio eu gwaith o flaen eraill. Dwi’n edrych ymlaen yn fawr iawn at gael barddoni gyda’r sgwennwyr brwd a’r sgwennwyr anfoddog, gan ddangos bod barddoniaeth i bawb.”

– Casia Wiliam

 

Nol i Bardd Plant Cymru

Nôl i Bardd Plant Cymru