Dewislen
English

Bro Prydferthwch yw canlyniad prosiect Siarter Iaith ar y cyd â gwasanaeth gwella ysgolion rhanbarthol gogledd Cymru (GwE). Cyfansoddwyd y gerdd hon ar y cyd â disgyblion Blwyddyn 7 Ysgol Alun, yr Wyddgrug ym mis Ebrill 2022. Cynhaliwyd gweithdy geiriau a cherddoriaeth yn yr ysgol dan arweiniad Casi, a cafodd ei recordio ar y cyd â’r cerddor a’r cynhyrchydd Sion Trefor.

 

BarddPlantCymru · Bro Prydferthwch

 

Dyma’r tiroedd

a greodd

ffos a nant,

dyma’r bryniau

roddodd

i’n telynnau dant

a cherddi ein

hynafiaid

sy’n cydio’n

nwfn y pridd

a’i nodau per

sy’n saff o’ch swyno

chithau

cyn bo hir.

 

Dyma’r tiroedd

a luniodd

saib a chân,

dyma’r angerdd

sy’n cynnau

nefol dân

a cherddi ein

hynafiaid

sy’n cydio’n

nwfn y pridd,

a’i nodau per

sy’n saff o’ch swyno

chithau

cyn bo hir.

 

Dyma Fro Prydferthwch.

Nôl i Cerddi Bardd Plant Cymru