Dewislen
English
Cysylltu

Cerddi Comisiwn

Er mwyn nodi achlysuron neu ymgyrchoedd arbennig sydd o bwys cenedlaethol ac sydd o ddiddordeb i blant neu’n effeithio arnynt, bydd Bardd Plant Cymru yn ysgrifennu nifer o gerddi comisiwn.

Isod mae casgliad o gerddi comisiwn cynllun Bardd Plant Cymru dros y blynyddoedd.

Gallwch wneud cais neu ymholiad am gerdd gomisiwn gan Bardd Plant Cymru drwy ebostio barddplant@llenyddiaethcymru.org neu ffonio 029 2047 2266