Dewislen
English
Cysylltu

Daw Gruffudd Owen o Bwllheli ac mae bellach yn byw yng Nghaerdydd. Derbyniodd ei addysg gynnar yn ysgolion Cymerau, Glan y Môr, a Choleg Meirion Dwyfor Pwllheli, cyn mynd yn ei flaen i astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bu’n gweithio am ddeng mlynedd fel golygydd i’r rhaglen deledu Pobol y Cwm, ond mae bellach yn gweithio ar ei liwt ei hun fel awdur a golygydd llawrydd.

Mae wastad wedi mwynhau darllen ac ysgrifennu barddoniaeth ac ysgrifennu creadigol o bob math. Yn 2009, enillodd Fedal Ddrama Eisteddfod yr Urdd ym Mae Caerdydd, ac yn 2018, enillodd Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol, eto ym Mae Caerdydd. Cyrhaeddodd ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth, Hel Llus yn y Glaw (Cyhoeddiadau Barddas, 2015), restr fer categori barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn 2016.

Mae’n fardd sydd wedi hen arfer perfformio ei waith fel aelod o dîm Talwrn y Ffoaduriaid, ac mae’n un o drefnwyr nosweithiau Bragdy’r Beirdd yng Nghaerdydd. Mae hefyd wedi ennill sawl stôl stomp a stôl stomp plant. Yn ei amser hamdden mae Gruffudd yn mwynhau canu, beicio, dringo a jyglo.

 

 “Mae barddoniaeth wastad wedi bod yn ran bwysig o ‘mywyd i ers i mi fod yn sgriblo cerddi gwirion yng nghefn fy llyfr mathemateg yn yr ysgol gynradd! Does dim yn rhoi mwy o fwynhad i mi na gweld llond ystafell o blant yn chwerthin wrth wrando ar gerdd. Mae cyd-wrando ar farddoniaeth yn brofiad sydd yn ein hasio ni fel cymuned. Os ydi’r Gymraeg am ffynnu ymhlith y genhedlaeth nesa’, mae’n rhaid i’r genhedlaeth honno brofi’r iaith yn ei holl ogoniant doniol, chwareus, unigryw a chyfoethog.”

– Gruffudd Owen

 

Nôl i Bardd Plant Cymru

Nôl i Bardd Plant Cymru