Dewislen
English

Mae Bardd Plant Cymru wrth ei bodd yn ymweld ag ysgolion ar draws Cymru i gynnal gweithdai barddoniaeth i blant a phobl ifanc. 

Nid ydym yn derbyn rhagor o geisiadau ar hyn o bryd. Cysylltwch â barddplant@llenyddiaethcymru.org os am drafod cydweithio, neu ewch draw i Restr Awduron Cymru er mwyn dod o hyd i feirdd eraill sydd yn gweithio gyda plant a phobl ifanc yng Nghymru.

 

Nôl i Bardd Plant Cymru